Internationalisering

Utbildning Nord bedriver ett systematiskt internationaliseringsarbete. I nuvarande organisation finns en koordinator för internationella ärenden samt en internationaliseringsgrupp som ansvarar för internationella frågor. Utbildning Nord har ett stort nätverk av kontakter i hela Europa och även i Afrika. Kontakter och samarbeten med grannländerna är en vardaglig och stor del i vårt arbete. Sverige, Norge och Finland räknar vi som vår hemmamarknad, eftersom vi har alla tre länder som antagningsområde.

De nordiska ländernas internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.  Samhällsutvecklingen i en alltmer internationaliserad värld kräver kunskap om, förståelse och beredskap för internationella frågor. Utbildning Nord har som mål att varje studerande får en internationell dimension i sin yrkesutbildning och att alla anställda på något sätt deltar i internationaliseringen. Syftet med internationaliseringsarbetet är att underlätta möten med och förståelsen för olika kulturer och öka anställbarheten för våra studerande. Företagen och arbetsmarknaden blir hela tiden mer internationella och man ska kunna arbeta i mångkulturella arbetslag både i hemlandet och utomlands.

 

Senast uppdaterad 2017-06-20 17:49:51
 

Kalender

9 januari
Cert. systemspecialist branschråd i Uleåborg....
 

Dagens lunch v. 50

Torsdag 14 December
Julbord, för allmänhet kl 13-15 (280 kr)
 
 
 
 
 
Bredd: px