Hoppa till innehållet

Finansiering

Kostnader under arbetsmarknadsutbildning – Sverige

Utbildningskostnad och aktivitetsstöd för alla svenska studerande betalas centralt. Traktamente och en hemresa per månad betalas också centralt. Boende ordnas för alla studerade, även för familjen. Om du bor i närområdet och har möjlighet att pendla, får du ersättning för resorna. För svenska sökande finns även möjlighet till ett kostnadsfritt studiebesök till Utbildning Nord.  Kostnaden för studiebesöket, rese- och eventuella övernattningskostnader betalas centralt. I menyn till vänster hittar du mer information om studiebesök  för sökande av arbetsmarknadsutbildning.

Kostnader under arbetskraftsutbildning – Finland

Under utbildningstiden betalas till den arbetssökande som deltar i arbetskraftsutbildning den arbetslöshetsförmån (inkomstrelaterad dagpenning, grund dagpenning eller arbetsmarknadsstöd) som personen har rätt till vid arbetslöshet även i Finland och därtill betalas kostnadsersättning under denna tid. Kostnadsersättningen är 16,82 €/ dag när du studerar på Utbildning Nord. Kostnadsersättningen kan betalas antingen för fem eller sju dagar i veckan.

Information om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, utbildningsmöjligheter och hur man söker till utbildningen och om ekonomisk stöd under utbildningstiden: Utbildningsrådgivning 0295 020 702 (mån-fre kl. 9-17) eller e-post: utbildningsradgivning@te-byran.fi

Boendekostnader ersätts för finska studerande.
Arbets- och näringslivsförvaltningen betalar inkvartering i enskilda rum, om den studerande har en utbildningsresa längre än 70 km enkelväg.

Studerande har möjlighet att få familjeboende, men för familjemedlemmar måste hyra betalas. Även under arbetspraktik kan boendekostnaderna ersättas under vissa villkor.

Kostnader under arbetsmarknadsutbildning – Norge

Den som deltar i ett arbetsmarknadsprogram har rätt till viss ekonomisk ersättning.

Vilken typ av ersättning kan du få?

  • Försörjningsstöd (grundersättning och barntillägg)
  • Bidrag för extra kostnader (tilläggsstöd)
  • Kostnader för dagliga resor
  • Tillsynstillägg
  • Dubbelt boende
  • Hemresor
  • Undervisningsmaterial
  • Vårdkostnader

Eventuella barnbidrag påverkas inte av rätten till ersättning.

Sökande med rehabiliteringsstöd, arbetslöshetsunderstöd, sjukpenning eller övergångsstöd måste ha denna situation utredd med NAV före utbildningsstart. Kostnad för resa till kursplatsen ersätts av NAV i Norge.

 


Skolan

Utbildning Nord ligger i en av landets mest expansiva regioner vilket också avspeglas i skolan.

Utbildningarna bedrivs på två olika platser, Övertorneå och Hedenäset. Här finns en framtidstro och positiv inställning.

Läs mer om skolan

Studera med oss

Som studerande vid Utbildning Nord kommer du till en familjär och ödmjuk miljö där du får ett livslångt lärande varje dag.

Läs mer om studerande

Boende

Alla våra studerande som kommer från andra orter och länder garanteras boende genom Utbildning Nord.

Kolla på våra boende

Nyheter

Vi hälsar ortsbor välkomna till våra aktivitetsområden!
För att utveckla fritidsutbudet för våra studerande, och bjuda in för spontan träning och rörelse, har vi investerat i aktivitetsområden med utegym...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago