Hoppa till innehållet

Internationalisering

Utbildning Nord bedriver ett systematiskt internationaliseringsarbete. I nuvarande organisation finns en koordinator för internationella ärenden samt en internationaliseringsgrupp som ansvarar för internationella frågor. Utbildning Nord har ett stort nätverk av kontakter i hela Europa och även i Afrika. Kontakter och samarbeten med grannländerna är en vardaglig och stor del i vårt arbete. Sverige, Norge och Finland räknar vi som vår hemmamarknad, eftersom vi har alla tre länder som antagningsområde.

De nordiska ländernas internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.  Samhällsutvecklingen i en alltmer internationaliserad värld kräver kunskap om, förståelse och beredskap för internationella frågor. Utbildning Nord har som mål att varje studerande får en internationell dimension i sin yrkesutbildning och att alla anställda på något sätt deltar i internationaliseringen. Syftet med internationaliseringsarbetet är att underlätta möten med och förståelsen för olika kulturer och öka anställbarheten för våra studerande. Företagen och arbetsmarknaden blir hela tiden mer internationella och man ska kunna arbeta i mångkulturella arbetslag både i hemlandet och utomlands.

 


Skolan

Utbildning Nord ligger i en av landets mest expansiva regioner vilket också avspeglas i skolan.

Utbildningarna bedrivs på två olika platser, Övertorneå och Hedenäset. Här finns en framtidstro och positiv inställning.

Läs mer om skolan

Studera med oss

Som studerande vid Utbildning Nord kommer du till en familjär och ödmjuk miljö där du får ett livslångt lärande varje dag.

Läs mer om studerande

Boende

Alla våra studerande som kommer från andra orter och länder garanteras boende genom Utbildning Nord.

Kolla på våra boende

Nyheter

Vill uppmuntra fler tjejer att välja ett byggyrke
Susanne Wennberg, utbildad golvläggare och plattsättare från Kalix och Elina Hägg, utbildad byggnadsmålare från Korpilombolo, och som båda...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago