Hoppa till innehållet

Ständig utveckling

Utbildning Nord har lång historia och erfarenhet av ett samarbete mellan de nordiska länderna sedan över 50 år tillbaka. Under årens lopp har inriktningarna skiftat och utbudet blivit bredare. Men den grundläggande tanken att kunna erbjuda vuxna studerande för Sverige, Norge och Finland gemensamma utbildningar på alla tre språk och med möjlighet till arbete i alla tre länderna, har hela tiden genomsyrat verksamheten.

1970-talet

1970 kommer de första studerande i det nordiska samarbetet till Övertorneå AMU-Center. Först svenska och norska och året därpå även finska.

I oktober 1973 har man 133 studerande, varav 70 från Finland, 31 från Norge och 32 från Sverige.

Under 1970-talet erbjuds utbildningar inom el-tele, reglerteknik, svets- och verkstadsteknik, fordonsteknik, kylteknik, livsmedelsteknik samt turism. Som mest har man 178 studerande.

1980-talet

Den första externa utbildningen, en lokalvårdsutbildning, genomförs 1980. Under 80-talet ökar antalet studerande och svenskarna är nu flest till antalet. Utbildningarna till reparationsskomakare och NC-utbildningar startas.

1984 ingår även riksyrkesskolan i Hedenäset i verksamheten och därmed tillkommer även utbildningar inom trä och verkstad. Elevantalet är nu uppe i över 300.

1986 bildas den nya organisationen AMU Nordkalotten. 1987 har skolan 104 anställda varav 63 är lärare. Ny teknik höjer kvaliteten ytterligare på NC-utbildningarna och samarbetet ökar med högskolor och näringsliv. Man börjar också göra insatser för att öka jämställdheten på utbildningarna.

Småbåtstillverkning, mineralkunskap,  silk-screen, reseliv och turistnäring, digital- och mikrodatateknik samt konfektionssömnad tillkommer i utbudet.

1990-talet

Elevhemmen i Övertorneå erbjuder nu 237 bäddar och i Hedenäset finns ytterligare 97. Centret erbjuder nu också elevsociala verksamheter, arbetsförmedling och hälsovård.

1991 omorganiseras skolan till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Stiftelsen leds av en styrelse med två ledamöter från vardera land (Sverige, Norge, Finland) med en mandatperiod på två år.

De första åren som stiftelse präglas av omorganisationer, marknadsföring, företagsbesök med mera för att profilera verksamheten. Bland annat realiseras en tanke på arbetslag och personalen genomgår en kompetenshöjning överlag.

Ännu fler utbildningar tillkommer inom bland annat träteknik, golvläggning, data, kylteknik och heta arbeten. Man genomför även företagsutbildningar inom flera andra områden på andra orter.

Lokaler iordningställs och får ett lyft. Fler ytor skapas för studerande och boende.

Från mitten av 90-talet utvecklas organisationen successivt. Utbildningarna delas upp i de fyra områdena hantverk, service och reseliv, IT och teknik och industri. Internet och e-post öppnar nya möjligheter och krav. Alla studerande får egna e-postadresser, skolan startar sin första hemsida och alla elevboenden får internet. Även skolans IT- utbildningar ökar snabbt i omfattning och intresse.

Ett samarbete inleds med Hotell Nordlandia och flera utbildningar tillkommer inom hotell och restaurang.

Utbildning Nord lägger grunden till sin jämställdhetsplan som uppdateras varje år och omfattar både personal och studerande.

Den internationella verksamheten ökar.

 


Skolan

Utbildning Nord ligger i en av landets mest expansiva regioner vilket också avspeglas i skolan.

Utbildningarna bedrivs på två olika platser, Övertorneå och Hedenäset. Här finns en framtidstro och positiv inställning.

Läs mer om skolan

Studera med oss

Som studerande vid Utbildning Nord kommer du till en familjär och ödmjuk miljö där du får ett livslångt lärande varje dag.

Läs mer om studerande

Boende

Alla våra studerande som kommer från andra orter och länder garanteras boende genom Utbildning Nord.

Kolla på våra boende

Nyheter

Inskriven på Arbetsförmedlingen och behov av utbildning - Kom på studiebesök!
Är du idag arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och intresserad av en utbildning inom ett bristyrke? Det är Arbetsförmedlingen som beslutar...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago