Hoppa till innehållet

Integritetspolicy Utbildning Nord

Denna policy uppdaterades senast 2018-05-18.

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Utbildning Nord är en samnordisk utbildningsanordnare som anordnar yrkesutbildningar för de finska. norska och svenska arbetsmarknaderna.

Så behandlas personuppgifter som insamlats via utbnord.se

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via i huvudsak mail via webbplatsen. Telefonnummer, mailadress, adress, personnummer och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna. Cookies lämnas på din enhet när du besöker webbsidan. Mer info om cookies här http://utbnord.se/sv/cookies

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig, erbjuda information eller hjälp avseende utbildning, såsom att erbjuda studiebesök,

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av bokningar, och i undantagsfall för att enkäter och andra typer av undersökningar eller marknadsföring.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv och personifierad och anpassad upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Utbildning Nord överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via utbnord.se om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Exempelvis så kan personuppgifter som felaktigt inskickats direkt till oss för antagningsförfarande vidaresändas till korrekt mottagare, såsom Arbetsförmedlingen. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas. Detta innefattar arbetsmarknadsmyndigheter för det land som den ansökande är skriven i som vi såsom Arbetsförmedlingen.  

Avsteg från ovan är om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur vi skyddar din information

Varje sida på denna hemsida är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar.

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta vårt personuppgiftsombud (Birgitta.Jysky@utbnord.se) för att göra en begäran.

 


Skolan

Utbildning Nord ligger i en av landets mest expansiva regioner vilket också avspeglas i skolan.

Utbildningarna bedrivs på två olika platser, Övertorneå och Hedenäset. Här finns en framtidstro och positiv inställning.

Läs mer om skolan

Studera med oss

Som studerande vid Utbildning Nord kommer du till en familjär och ödmjuk miljö där du får ett livslångt lärande varje dag.

Läs mer om studerande

Boende

Alla våra studerande som kommer från andra orter och länder garanteras boende genom Utbildning Nord.

Kolla på våra boende

Nyheter

Företagarkväll gav insikter om möjligheter på orten
Igår kväll  (22/9) anordnade vi tillsammans med Övertorneå kommun en företagarträff med temat kompetensförsörjning. Och visst blev det en kväll som...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago