Hoppa till innehållet
31. mars. 2016

Lyckat EU-projekt i hamn

I dagarna godkände Universitets- och högskolerådet slutrapporten för Utbildning Nords projekt "Personal development and improvment of employability through mobility" (PeDeImpe).  Projektet som genomfördes inom Erasmus+ mobilitet för yrkesutbildning har pågått under 2015 och gav 14 vuxenstuderande möjlighet till värdefull yrkespraktik i ett annat EU land och nio anställda fick möjlighet att förkovra sig.

Praktik utomlands ger guldkant till CV:et
Under väldigt många år har Utbildning Nord aktivt sökt finansiering från EU:s olika program för utbyte för främst studerande men även för anställda. Till dags dato har närmare 200 studerande fått möjlighet till praktik utomlands.

 – Som nordisk yrkesutbildningsanordnare har vi sett det som viktigt att kunna erbjuda även arbetsmarknadsstuderande en möjlighet att göra yrkespraktik i något annat land än sitt hemland.  Det är nog inte så vanligt att ha en sådan möjlighet utanför det reguljära utbildningsväsendet. En utlandspraktik ger den studerande många nyttiga erfarenheter. För många av våra studerande kan det dessutom vara första gången man vistas utomlands och utlandspraktiken blir då verkligen att gå utanför den egna trygghetszonen. Under utlandsvistelsen växer den studerandes självtillit och tron på att hen kan klara av en arbetssituation utanför sin normala miljö. Vi vet att arbetsgivarna värdesätter en utlandspraktik och därför förbättrar utlandspraktiken chansen till jobb efter avslutad utbildning, förklarar Sture Troli, direktör för Utbildning Nord.

 – Det är klart att det smäller högt om du t.ex. som kockstuderande har med dig i bagaget att du genomfört en lyckad arbetspraktik i en italiensk restaurang. När våra studerande dessutom blir erbjudna jobb utomlands ger det även ett erkännande till våra yrkeslärare och våra utbildningar, att yrkesutbildningen gett de studerande den rätta grunden och de färdigheter som behövs i yrket, förklarar Anitta Koivuranta som är internationell koordinator på Utbildning Nord och som varit ansvarig för att söka och administrera projektet från början till slut.

Mångkulturell kompetens betydelsefullt på dagens arbetsmarknad

Europa är mångkulturellt. I Sverige t.ex. är ca 15 % utrikesfödda varav majoriteten kommer från ett annat EU land.  Att t.ex. kunna arbeta i mångkulturella team blir allt viktigare.

 – Många arbetsplatser är mångkulturella och därför är det viktigt att på olika sätt underlätta kulturmöten i arbetslivet och utlandspraktik är kanske det bästa sättet att träna. De studerande som deltar växer som individer och får så många nya perspektiv och insikter på livet, sig själv och även bredare yrkeskunskaper. Det är t.ex. lätt att förledas att tro att det finns ett enda ”bästa sätt” att utföra ett arbetsmoment om man aldrig sett något annat sätt. Vi som redan jobbar i en internationell miljö vet hur berikande det är, menar Anitta.

Nyttigt att se hur saker görs i andra länder

Även personal har haft möjlighet till studiebesök och språkstudier i det avslutade PeDeImpe projektet. Tre anställda har genomfört en två veckor lång kurs i engelska i Cork på Irland och ytterligare tre restauranglärare fick möjlighet att besöka bl.a. italienska restauranger, matmarknader och det stora Food Expot i Milano under en vecka. Vårdlärarna, och sin sida, genomförde en veckas studiebesök på Kreta där man delvis hade möjlighet att följa de fyra egna studerandens praktik på ett sjukhus, men sedan även bekanta sig med vårdkulturen och strukturen inom bl. a. sjuk- och hälsovård, äldrevård och barnavård.

 – Våra vårdlärare har speciellt lyft fram hur nyttigt det var för de som yrkeslärare att inhämta kunskaper om hur man jobbar praktiskt i ett sydeuropeiskt land.  Ett ökande antal av de som går en yrkesutbildning och även i slutändan t.ex. vårdtagare kan ju ha en utländsk bakgrund och det är absolut inte en nackdel att ha kunskaper om hur det kan se ut i andra länder.

Spridningseffekter
Att Utbildning Nord aktivt jobbat med att knyta kontakter i Norden och Europa har även gagnat andra, framhåller Anitta.

 – Vi har frikostigt delat med oss av våra kontakter till ortens näringsliv och andra organisationer och skolor som sökt samarbetspartners i Europa. Vi har också hjälpt till att organisera många besök från Europa, bland annat från Italien, som vid ett flertal tillfällen gjort resor till vårt område med sina småföretag. Det är ju egentligen utanför vår roll som yrkesutbildningsanordnare, men det har ändå känts viktigt för oss att kunna bidra där vi kunnat, förklarar Anitta avslutningsvis det lyckade mobilitetsprojektet och skolans internationaliseringsarbete i stort.

Kort fakta om det avslutade projektet PeDeImpe inom Erasmus+ (studerande delen)

Totalt 14 vuxenstuderande och 9 anställda deltog i detta Erasmus+ mobilitet för yrkesutbildning. Mobilitetet har titel  "Personal development and improvment of employability through mobility".Projektet genomfördes under 2015. Praktiktiden för de studerande var 4 veckor. Fem kockstuderande praktiserade på restauranger i Senigallia, Italien, under ledning av duktiga köksmästare. Det gjorde även studiebesök till vingårdar, olivolje- och ostproduktioner och fick också besöka Food Expo i Milano. Fem blivande undersköterskor praktiserade på General Hospital of Rethymno på Kreta på olika avdelningar. Fyra studerande genomförde praktikperioden i Cork, Irland. Det var två studerande som studerar till certifierade systemspecialist, en som ska bli programmerare och en som studerar kylteknik. De mottagande organisationerna var Cork Education and Training Board (Irland), ECTE (Kreta) och Confartigianato di Ancona (Italien).  Alla tre mångåriga samarbetspartners till Utbildning Nord.

 Erasmus +

Skriv en kommentar

Inskickade kommentarer kommer ej att visas innan de är godkända av en administratör.Titta på senaste nytt

Från handelsvetenskap till ventilation

21. maj. 2024
Keijo Flinkman tog tillfället i akt och bytte till en helt annan bransch. När jobbsökandet inom egen bransch inte gav någon resultat beslutade...

Utbildning Nord var ett givet val återigen

13. maj. 2024
Khayri Almosrati utbildade sig först till frisör, och nu omskolade han sig till plattsättare och golvläggare. Trots bara drygt 20 år i Sverige har...

Övertorneås ArcticSkills Medaljörer 2024!

22. mars. 2024
I veckan avgjordes årets yrkestävling ArcticSkills 2024 i Kirkenes, Norge. Deltagarna från Norge, Sverige och Finland tävlade i 13 olika...

Skolan

Utbildning Nord ligger i en av landets mest expansiva regioner vilket också avspeglas i skolan.

Utbildningarna bedrivs på två olika platser, Övertorneå och Hedenäset. Här finns en framtidstro och positiv inställning.

Läs mer om skolan

Studera med oss

Som studerande vid Utbildning Nord kommer du till en familjär och ödmjuk miljö där du får ett livslångt lärande varje dag.

Läs mer om studerande

Boende

Alla våra studerande som kommer från andra orter och länder garanteras boende genom Utbildning Nord.

Kolla på våra boende

Nyheter

Från handelsvetenskap till ventilation
Keijo Flinkman tog tillfället i akt och bytte till en helt annan bransch. När jobbsökandet inom egen bransch inte gav någon resultat beslutade...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago