Hoppa till innehållet

Organisasjon

Styrelsen 2019

Fra venstre og nederst på bildet: Jari Ylitapio, representant for personalet , Nina Gustafsson-Åberg (SE), Staffan Landström (SE), Tero Hyttinen (FI), styreleder, Leif Lahti direktør, Peter Myklebust (NO), Anni Miettunen, (FI), Arnold Eliseussen (NO)

Direktørvervet ved Utdanning Nord (med det juridiske navnet Stiftelsen Utdanning Nordkalotten) alternerer mellom Finland, Norge og Sverige med fire–åtte års intervall. På den måten styrker man også Utdanning Nords nordiske særpreg. Leif Lahti fra Sverige har vært direktør for Utdanning Nord siden 1. juli 2016. 

Styret ved Utdanning Nord 2019:

(Svensk tekst)

Finland:
Anni Miettunen, direktör Utbildningsstyrelsen.
Tero Hyttinen, servicedirektör, Lapplands arbets- och näringsbyrå, ordförande

Varamedlemmer:
Kati Lounemaa, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen.
Satu Huikuri, ledande expert, Lapplands ELY-central.

Norge:
Peter Myklebust, seniorrådgivare, Arbeids- og Velferdsdirektoratet
Arnold Eliseussen, seniorrådgivare, Arbeids- og Velferdsetaten, Finnmark

Varamedlemmer:
Solveig Tesdal, kontorschef, Arbeids- og Velferdsdirektoratet
Helena Olsson, seniorrådgivare, Arbeids- og velferdsetaten, Finnmark.

Sverige:
Nina Gustafsson-Åberg, departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet.
Staffan Landström, bitr Verksamhetsområdeschef Arbetsförmedlingen marknadsområde norra Norrland

Varamedlemmer:
Erika Ekström, kansliråd, Arbetsmarknadsdepartementet.
Tomas Mörtberg, kommunalråd, Övertorneå Kommun.

Personalets representant:
Jari Ylitapio

Elevrepresentant:


Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Finland har valgt ut nye representanter til Utdanning Nords styre
Det finske utdannings- og kulturministeriet har valgt følgende representanter til styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Utdanning Nord) for...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago