Hoppa till innehållet

Policy og regler

Her har vi samlet noen viktige policy- og regeldokumenter som gjelder hos oss.

Alle studenter, ansatte og besøkende ved Utdanning Nord har rett til et trygt og trivelig studie- og arbeidsmiljø. Formålet med reglene er å skape et stabilt grunnlag for trygghet og trivsel, som igjen vil bidra til at vi får gunstige og likeverdige studie- og arbeidsforhold.

Regler for studenter ved Utdanning Nord (PDF)

Likebehandlingsplan for studenter (PDF)

Ingen studenter ved Utdanning Nord skal utsettes for krenkende særbehandling. Dette policydokumentet gir råd og veiledning.

Policydokument om krenkende særbehandling (PDF)

Ved Utdanning Nord har vi nulltoleranse for narkotiske stoffer. Dette dokumentet oppsummerer handlingsplanen for å hindre misbruk av alkohol og andre stoffer blant studentene.

Handlingsplan for å hindre misbruk av alkohol og andre stoffer (PDF)

Policy for alkohol- og stoffbruk(PDF)

 


Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago