Hoppa till innehållet

Hvordan jobber vi med internasjonalisering?

Mobilitet

 • utenlandspraksis for studentene
 • praksisperioder og utveksling for ansatte
 • studiereiser hovedsakelig til Finland, Norge og Sverige – for både studenter og ansattestudiebesøk – fra både studenter og ansatte
 • forberedende besøk
 • kontaktseminarer
 • internasjonale konferanser og seminarer

De nordiske og internasjonale utviklingsprosjektene vi deltar eller har deltatt i, er delfinansiert av et av EU-programmene nedenfor.

 • Leonardo da Vinci partnerskap
 • Leonardo da Vinci videreutviklingsprosjekt
 • Nordplus Voksen
 • Nordplus Horisontal
 • Kolarctic ENPI
 • Interreg NordNorthern Periphery

Mobilitet fra andre land

Vi tar også fortløpende imot enkeltpersoner og grupper fra andre EU-land og hele verden innenfor rammene av ulike samarbeid.

Andre eksempler på aktiviteter vi deltar i:

 • møter, seminarer og lignende i regionen
 • møter som det internasjonale programkontoret arrangerer
 • informasjonsmøter om diverse EU-program

Koblinger

Aktuelle prosjekter, samarbeid og aktiviteter

NorPå Interreg Nord 2015-206 (PDF)


Avsluttede prosjekter, samarbeid og aktiviteter

Internasjonaliseringsnytt augusti 2013 (PDF)
LdV ValTools (PDF)
Prosjektet Valtools Oslo 2013 VO Sinsen, rapport (PDF)
LdV Partnerships NECVT 2012 (PDF)
LdV Intercultural Competence (PDF)
LdV Natural Stones (PDF)

OBS! Dokumentene ovenfor finnes bare i svensk utgave.


Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago