Hoppa till innehållet

Personopplysninger Utbildning Nordkalotten

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten er behandlingsansvarlig for håndtering av personopplysninger på dette nettstedet. Utdanning Nord er en samnordisk arrangør av yrkesutdanninger rettet mot det norske, svenske og finske arbeidsmarkedet.

Slik behandler vi personopplysninger som er hentet inn fra utbnord.no

Disse personopplysningene blir hentet inn

Vi tar imot personopplysninger fra nettstedet hovedsakelig via e‑post. Du kan bli bedt om å oppgi personopplysninger som telefonnummer, e‑postadresse, adresse, personnummer og navn. Når du besøker nettstedet, blir det lagret en informasjonskapsel – også kalt cookie – på enheten du bruker. Les mer om informasjonskapsler her: http://utbnord.se/sv/cookies

Hva bruker vi personopplysningene til?

De opplysningene du gir oss, blir hovedsakelig brukt til å kunne svare på spørsmål og henvendelser fra deg og tilby informasjon og hjelp i forbindelse med kursene våre. Vi kan for eksempel invitere til studiebesøk.

I tillegg bruker vi opplysningene til å administrere bestillinger, og unntaksvis til spørreundersøkelser og andre typer undersøkelser eller markedsføring.

De kan også bli brukt til å forbedre nettsidene og legge til rette for en mer positiv og personlig tilpasset opplevelse, og til å sende målrettet informasjon og/eller tilbud.

Kommer vi til å levere opplysningene dine til utenforstående?

Utdanning Nord vil ikke utlevere, utveksle eller selge opplysninger mottatt fra utbnord.no til utenforstående, med mindre det skulle være nødvendig for å utføre den konkrete oppgaven du spør om. For eksempel kan personopplysninger som blir feilsendt til oss i forbindelse med opptaksprosessen, bli videresendt til riktig mottaker, som NAV. Betrodde tredjeparter som hjelper til med å drive nettsidene, har tilgang til noen av personopplysningene, og de har underskrevet en avtale med oss om hvordan personopplysningene skal beskyttes. Dette gjelder også arbeidsmarkedsmyndighetene i det landet søkeren hører hjemme, for eksempel den svenske Arbetsförmedlingen.

Unntaket fra det som er beskrevet ovenfor, er tilfeller hvor det er nødvendig å levere ut personopplysninger for å overholde gjeldende lover. Da kan vi levere personopplysninger til myndigheter som politiet og skatteetaten.

Personopplysninger som ikke kan tilbakeføres til enkeltpersoner, kan leveres til andre parter til markedsførings- og reklameformål eller annen bruk.

Slik beskytter vi opplysningene

Alle sidene på nettstedet er beskyttet av SSL-teknologi ved hjelp av kraftige Crypto SSL-sertifikater og godt sikrede nettservere.

For å ivareta sikkerheten blir det gjennomført en rekke sikkerhetstiltak når du oppgir personopplysninger på nettstedet. Det finnes egne rutiner som tar seg av dette.

De opplysningene du oppgir til oss, blir lagret så lenge som vi regner det nødvendig i den konkrete saken. Utgangspunktet i alt arbeid som involverer personopplysninger, er at vi skal slette personopplysningene straks de ikke lenger er nødvendige for å kunne utføre den etterspurte oppgaven.

Du kan når som helst be om å få endret eller slettet opplysningene dine. Slike anmodninger rettes til personvernombudet (Birgitta[.]Jysky[a]utbnord[.]se).


Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

IT-utdanning førte Thomas Edin til Övertorneå. Nå ønsker han å bosette seg i Nord-Sverige
Thomas Edin fra Stockholm kom til Övertorneå for å oppdatere sin IT-kompetanse. Utdanningen førte til praksisplass i Piteå, og nå også en jobb....


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago