Hoppa till innehållet

Kostnader ved arbeidsmarkedsutdanning – Norge

Den som deltar i ett arbetsmarknadsprogram har rätt till viss ekonomisk ersättning. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å avklare dette.

Kostnader ved arbeidsmarkedsutdanning – Sverige

Utdanningskostnader og aktivitetsstøtte til alle svenske studenter blir betalt sentralt. Kostgodtgjørelse og én hjemreise per måned blir også betalt sentralt. Overnatting ordnes for alle studenter, også for familien. Hvis du bor i nærområdet og har mulighet til å pendle, får du refundert reisene. For svenske søkere er det også mulig å dra på kostnadsfritt studiebesøk til Utdanning Nord. Kostnadene knyttet til studiebesøket, reisen og eventuelle overnattingsutgifter, betales sentralt. I menyen til venstre finner du mer informasjon om studiebesøk for dem som søker om arbeidsmarkedsutdanning.

Kostnader ved arbeidskraftsutdanning – Finland

Under utdanningen får arbeidssøkeren som deltar i arbeidskraftsutdanning, utbetalt den arbeidsledighetstrygden (inntektsregulerte dagpenger, grunnleggende dagpenger eller arbeidsmarkedsstøtte) som personen har rett til ved arbeidsledighet i Finland, og i tillegg får arbeidssøkeren kostnaderstatning i denne perioden. Når du studerer hos Utdanning Nord, får du kostnaderstatning 16,82 euro per dag. Kostnaderstatning kan betales for enten fem eller sju dager i uken.

Informasjon om arbeidskraftspolitisk voksenopplæring, utdanningsmuligheter og hvordan du søker på utdanningen, og om økonomisk støtte under utdanningen: Utbildningsrådgivning +358 295 020 702 (man-fre kl. 9–17) eller e-post: utbildningsradgivning[a]te-byran[.]fi

Finske studenter får dekket boutgiftene.
Arbeids- og næringsforvaltningen betaler for innkvartering i enkeltrom.

Studenter kan få tildelt familiebolig, men for familiemedlemmer må det betales leie. Også under arbeidspraksisen kan boutgiftene bli refundert på visse vilkår.


Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Utdanning Nord var et naturlig valg for andre gang
Khayri Almosrati utdannet seg først til frisør. Nå har han omskolert seg til flislegger og gulvlegger.  Khayri Almosrati har bare bodd i Sverige i...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago