Hoppa till innehållet

Generelt om utdanningene

Kjernevirksomheten ved Utdanning Nord bygger på personlig tilpasset pedagogikk med en enestående mulighet til å få utdanningen på svensk og finsk og i enkelte tilfeller også norsk og engelsk. I sentrum står mennesket, den praktiske læringen og virkelighetsforankringen. Du som studerer her, får en personlig utdanningsplan der vi tar hensyn til tidligere kunnskaper, yrkeserfaring, utdanning med mer. Utdanningene foregår på heltid i form av selvstudier med lærerstøtte, mange praktiske oppgaver, gruppe- og prosjektarbeid samt praksis hos bedriftene.

Praksis

Uansett hvilken yrkesutdanning du velger her hos oss, så inngår det en praksisperiode på mellom fire og ni uker hos en bedrift i bransjen. Som regel er det ute i virkeligheten at man lærer aller mest og får anledning til å bruke og utvikle kunnskapene fra skolen. For mange er praksisplassen inngangsporten til en ansettelse. Vi pleier derfor å anbefale studentene å ha praksisperioden på hjemstedet. Det er imidlertid også mulig å ha praksis i et annet land. Les mer om det under internasjonalisering.

Nært samarbeid med næringslivet

For oss er det viktig at yrkesutdanningene er forankret i virkeligheten og fører til arbeid. Derfor samarbeider vi nært med de bransjene som utdanningene berører. Faglærerne deltar regelmessig på bransjetreff og har også selv praksisperioder i de yrkene som de underviser i.

Utdanningens innhold, utstyr og kompetanse skal så langt råd er tilsvare de kravene som bransjen stiller. For å kunne sikre at alle utdanningene er oppdatert, holder vi regelmessige møter, som kalles bransjerådsmøter.

Bransjerådet består av representanter fra alle de tre landene: Sverige, Finland og Norge. Det skal også være med representanter for arbeidsgivere (f.eks. bedriftseiere), arbeidstakere (f.eks. fagforeninger), kjøpere (arbeidsformidlingene) og for Utdanning Nord (faglærere og utdanningssjefer). Møtet skal kartlegge bransjens nåværende særtrekk, fremtidsvisjoner og kompetansekrav. Bransjerådsmøtet kommer blant annet med forslag som kan forbedre utdanningens innhold, lengde osv.

 

norsk lærebedrift

Utdanning Nord er også godjent som norsk lærebedrift av Finnmarks fylkeskommune

 

 Språk

Undervisningen foregår på svensk eller finsk, og til en viss grad på norsk eller engelsk. Litteratur og annet utdanningsmateriell fås på svensk, finsk og norsk. Når det gjelder IT-utdanningene og automasjonsteknikk, er litteraturen på engelsk. Som regel studerer svenskene på svensk, finnene på finsk og nordmenn på svensk.

Nesten alle faglærerne snakker både svensk og finsk. Hele 95 prosent av personalet ved Utdanning Nord er tospråklige.

For arbeidsmarkedsutdanningene vil arbeidsformidlingene i de ulike landene vurdere arbeidssøkerens språkkunnskaper før de tar noen avgjørelse om utdanningen.


Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago