Hoppa till innehållet

Til deg som søker arbeidsmarkedsutdanning fra Norge

Arbeidsmarkedsprogrammet er et av NAVs (arbeids- og velferdsetaten) tiltak for å få arbeidssøkere ut i arbeidslivet. NAV er ansvarlig for opptak til programmet, som bygger på en vurdering av arbeidssøkerens behov i forhold til situasjonen på arbeidsmarkedet.

Arbeidsmarkedskursene er åpne for søkere med nedsatt arbeidsevne og andre arbeidssøkere som trenger å utvide kompetansen. Også arbeidstakere i en usikker sysselsettingssituasjon som trenger å utvide kompetansen, kan få tilbud om arbeidsmarkedskurs. Søkere som tas opp i et utdanningsprogram, skal være minst 19 år gamle.

Søknad

Søknad til kursene, komplett med vitnemål og attester, sendes til ditt lokale NAV kontor.
NAVs saksbehandlere ved Utdanning Nord behandler søknaden og treffer avgjørelsen om opptak til utdanningen.

Veien til Utdanning Nord (pdf)

 

Andre søkere

Hvis du er privatperson eller næringsdrivende og ønsker å kjøpe en yrkesutdanning eller et kortere kurs, tar du kontakt med en av utdanningssjefene våre. Du finner aktuell informasjon under kontaktopplysningene. Utdanningene gir ikke rett til statlig støtte.


Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago