Hoppa till innehållet
  • Nordisk betongarbeider
  • Nordisk betongarbeider
  • Nordisk betongarbeider
  • Nordisk betongarbeider
  • Nordisk betongarbeider
  • Nordisk betongarbeider

Nordisk betongarbeider

En betongarbeider er spesialist på arbeid med betong, som er et anvendelig, allsidig og svært sterkt byggemateriale. Betongarbeideren arbeider blant annet med armering av betongkonstruksjoner, støping, gulvlegging og montering av betongelementer.

Hva gjør en betongarbeider?

De fleste hus hviler på en grunnmur av armert betong. Som betongarbeider armerer og støper du gulv, vegger og søyler. Det kan også være aktuelt å jevne ut betonggulv med diverse typer sparkel.

Det blir stadig vanligere med prefabrikkerte betongelementer, blant annet vegger og fasadeelementer, som blir levert direkte fra fabrikken til bygget.  Betongarbeideren tar seg av og monterer elementene på stedet.

Som betongarbeider kan du jobbe med mye mer enn bare husbygging, for eksempel kan du ha arbeidsoppgaver i forbindelse med vei- og brobygging. Mange konstruksjoner, blant annet broer, krever avansert armering, og det er mulig å spesialisere seg på armering.

Betong som brukes til støping, leveres ferdigblandet til bygget fra betongfabrikken. Det er viktig at den blir levert i tide, og at betongen blir lagt ut og vibrert på riktig måte, slik at betongkonstruksjonen får riktig kvalitet.

Det kan være fysisk krevende å være betongarbeider, men hjelpemidler som tårnkraner og betongpumper bidrar til å gjøre arbeidet lettere.

Kilde: byn.se

Nyttige kontakter i arbeidslivet

Faglærerne har svært gode kontakter i arbeidslivet i alle de tre landene.
Skolen samarbeider med ulike bedrifter, og deler av opplæringen foregår i et virkelig arbeidsmiljø. Vi kan også hjelpe deg med å finne den bedriften du skal være utplassert i.

 

Eksamen

Eksamen Sverige

Etter grunnutdanningen hos oss starter den praktiske delen, som forutsetter lærlingplass med utdanningsbok som utstedes av BYN regionalt. Du finner mer informasjon om veien til yrkesbevis på hjemmesiden til Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN).

Mulighet for vitnemål i enkelte av fagkursene i videregående skoles yrkesprogram for bygg og anlegg. Se Skolverkets program for bygg og anlegg.

Eksamen Finland
Eksamen Norge

Kontakt

Arto Pasma, Mika Krunniniva, Axel Björnfot

+46 70 555 19 70, +46 70 555 11 94, +46 73 301 86

bygg@utbnord.se

Utbildning lengde

Individuell kurstid, i gjennomsnitt 52 uker, avhengig av forkunnskaper og individuelle valg.

Yrkeutganger

Betongarbeider, armeringsarbeider

Lærerne er helt topp og har høy kompetanse, og jeg liker at det er en fysisk utdanning.Läs mer Fredrik Larsson, Sala

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago