Hoppa till innehållet

Velkommen til studiebesøk hos Utdanning Nord

Utdanning Nord tar årlig imot en rekke besøkende. Blant dem finner du arbeidsformidlingskontorer fra Sverige, Finland og Norge, representanter for myndigheter og organisasjoner, bedrifter, politikere og andre beslutningstakere, skoler, pensjonistgrupper og enkeltpersoner. Vi har også lenge arbeidet med internasjonal utveksling innenfor rammene av blant annet EUs diverse utvekslingsprogram, som Leonardo da Vinci. Hver år tar vi derfor også imot studiebesøk og er vert for lengre praksisutplasseringer fra ulike land i Europa. Du kan lese mer om vår internasjonale virksomhet her.

Forespørsler

Hvis du er interessert i å komme på studiebesøk, tar du kontakt med informasjons- og markedssjef Birgitta Jysky. Kontaktopplysninger finner du under kontaktopplysninger.

For at vi skal kunne planlegge besøket så godt som mulig, anbefaler vi å være ute i god tid med forespørselen, gjerne tre–fire uker på forhånd. Vi trenger opplysninger om formålet med besøket, antall personer, dato, spesielle ønsker og behov, telefonnummer og e-postadresse samt kontaktperson.

Godt å vite

Vi tar imot studiebesøk hele året, fortrinnsvis fra mandag til torsdag, bortsett fra i uke 28 og 29, da skolen er stengt.

Når du er på besøk hos oss, har du anledning til å kjøpe te, kaffe og lunsj i skolens kantine. Hvis dere er en gruppe og er interessert i servering, må det bestilles på forhånd.

Muligheter for studiebesøk for deg som søker arbeidsmarkedsutdanning

Før du søker, anbefaler vi at du kommer og besøker oss. Da kan du se studiemiljøet, treffe faglærerne, se boforholdene, gjøre deg kjent med stedet osv., samtidig som vi får anledning til å treffe deg og svare på de spørsmålene du måtte ha.

Svenske studenter som kommer på studiebesøk via arbeidsformidlingen, får dekket sine reisekostnader av Arbetsförmedlingen i Övertorneå. Hvis du vil komme på studiebesøk, tar du det opp med din lokale arbeidsformidling, som behandler spørsmålet sammen med arbeidsformidlingen i Övertorneå, som også er den instansen som innvilger søknaden. Det er arbeidsformidlingen i Övertorneå som administrerer studiebesøket, som du får innkalling til når det blir plass. Studiebesøk fra arbeidsformidlingen i Sverige foregår vanligvis torsdager. Hvis du kommer langveisfra, reiser du til Övertorneå dagen før.

Informasjon til saksbehandleren hos arbeidsformidlingen: I utdanningsregisteret, under administrative oppgaver, ser du hvordan du går frem når du skal sende påmelding til Utdanning Nord og Övertorneå og hvordan man arrangerer studiebesøk.

Arbetsförmedlingen Övertorneå
Box 65
SE-957 22 Övertorneå
Sverige

Også personer som søker arbeidsmarkedsutdanning fra Norge og Finland, har anledning til å komme på studiebesøk før de søker på utdanning. De kan imidlertid ikke regne med å få dekket utgiftene til studiebesøket.

For søkere fra Finland kan studiebesøket dekkes bare dersom en skade eller sykdom gjør det nødvendig å gjøre seg kjent med undervisningsinstitusjonens egnethet og tilgjengelighet før arbeidsmarkedsutdanningen starter. Det lokale arbeids- og næringskontoret kan svare på spørsmål om eventuell refusjon for studiebesøket. Hvis du vil komme på studiebesøk, tar du kontakt med den aktuelle utdanningsavdelingen for å avtale tidspunkt for besøket. Du finner kontaktopplysninger til alle utdanningsavdelingene under kontaktopplysninger.


Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

IT-utdanning førte Thomas Edin til Övertorneå. Nå ønsker han å bosette seg i Nord-Sverige
Thomas Edin fra Stockholm kom til Övertorneå for å oppdatere sin IT-kompetanse. Utdanningen førte til praksisplass i Piteå, og nå også en jobb....


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago