Hoppa till innehållet
  • Nordisk Helsearbeiderfag
  • Nordisk Helsearbeiderfag
  • Nordisk Helsearbeiderfag
  • Nordisk Helsearbeiderfag
  • Nordisk Helsearbeiderfag

Nordisk Helsearbeiderfag

Arbeidet inom helsefag innebærer at du møter mennesker i alle aldre og med ulike behov. Hvilke arbeidsoppgaver som inngår i arbeidet kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Du kan arbeide på aldershjem, i hjemmesykepleien, primærhelsetjenestene eller på sykehus.

Du arbeider med praktiske oppgaver, for eksempel å skifte på sår, ta prøver, sette intravenøs næring og hjelpe til med ulike tiltak. Arbeidet medfører nær kontakt med pasientene og deres pårørende, og det handler om å samtale, lytte og hjelpe til med blant annet hygiene, klær og mat.

 

Eksamen

Eksamen Sverige

Ingen formell eksamen. Vitnemål i enkelte fagkurs innenfor videregående skoles program for pleie og omsorg. Se Skolverkets program for Vård och omsorg.

Eksamen Finland

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen: Närvådare

Se: e-Grunder

Eksamen Norge

Tverrfaglig eksamen i samsvar med Utdanningsdirektoratets program for helsearbeiderfag vg2. Se Helse- og oppvekstfag.

Kontakt

Anni Alatulkkila

+46 73 063 90 40

Carola Svens

+46 73 096 25 43

Eero Viippola

+46 72 555 07 99

Päivi Ylisirkka

+46 70 555 84 95

Viktoria Mäki

+46 72 555 90 48

vard[a]utbnord.se

Utdanning byen

Övertorneå

Utbildning lengde

Individuell utdanningstid .

Övrigt

Under studerende forteller kan du lese hva studerende mener om utdanningen.  Her er linken till studerende forteller sidene.

Yrkeutganger

Norge: Helsearbeiderfag. Sverige: undersköterska eller vårdbiträde. Finland: närvårdare eller vårdbiträde.

Født i Finland, men bor i Norge. Med den norske arbeidsformidlingen NAVs utrolig vennlige hjelp kom jeg inn på Utdanning Nord for å studere til närvårdare på norsk kvote, men med finsk studieprogram.

Antti Kinnunen, Tromso

Skolen og tilrettelegging av kursene har passet meg perfekt. Det har vært så fleksibel og individuelt som det kan være.

David Taavola, Juoksengi

Her i Sverige er han i ferd med å oppfylle drømmen om å kunne fortsette innenfor pleie og omsorgLäs mer Ahmed Abdi Yasin, Uppsala

jeg har en individuell utdanningsplan som jeg følgerLäs mer Jenny Lund, Luleå

Det er helt fantastisk. Her er det forskjellige mennesker fra forskjellige land. Og ettersom alle har flyttet fra et annet sted, er de mer åpne for nye ting. Vi blir som en familie.Läs mer Nicklas Karlsson, Flyinge

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Fra økonomi til ventilasjon
Keijo Flinkman grep muligheten og gikk over til en helt annen bransje. Da han ikke lyktes med å få jobb i sin egen bransje, bestemte Flinkman seg...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago