Hoppa till innehållet
  • Nordisk kjølemontør
  • Nordisk kjølemontør
  • Nordisk kjølemontør

Nordisk kjølemontør

Kjølemontørutdanningen blir tilpasset etter markedets behov. Markedet trenger kjølemontører innenfor både kulde og varme. Det er fortsatt stort behov for kjølemontører siden markedet etterspør montering av varmepumper, ofte i kombinasjon med klimaanlegg. Også innenfor bil og maskin er etterspørselen stor siden de aller fleste nye kjøretøy i dag har montert klimaanlegg. Vi har øvingsrom med forskjellige typer kjøle- og fryseanlegg, klimaanlegg og varmepumper der du får øve på å justere kjølekomponentene så vel som å koble til og justere strøm og elektronisk styring.

Det er mange veier inn i denne utdanningen: Du kan starte helt uten forkunnskaper, du kan være VVS-montør eller elektriker som vil skifte retning, eller du kan være ventilasjonsmontør og ønske deg større bredde i yrkeskompetansen.

Etter en felles modul med elektroemner fortsetter du med teoretisk og praktisk kunnskap om varmelære, kuldeberegning, komponentvalg og planlegging så vel som energieffektivisering, reparasjon, drift, vedlikehold og journalføring av kulde-, fryse- og varmepumpeanlegg.

Vi er godkjent eksamineringssenter for skriftlige og praktiske prøver for sertifisering i henhold til F‑gassforordningen. Det betyr at når utdanningen nærmer seg slutten, får studentene ta en teoretisk prøve som blir rettet av Isovator, og at de i tillegg utfører en praktisk prøve som blir bedømt av en ekstern sensor. Beståtte prøver gir kjølesertifikat. Kjølesertifikatet gir deg rett til å arbeide med disse kjølemediene i hele Europa i samsvar med F‑gassforordningen.

I tillegg finnes det andre krav som kan bli stilt av bedriftene du kommer til å jobbe for eller besøke i ditt arbeid som kjølemontør. Forsikringsselskaper, brannvernforeningen, arbeidsmiljøtilsynet mfl. stiller også krav til deg som kjølemontør, og vi har derfor inkludert de vanligste kravene i sertifikatene og kursene i for eksempel varme arbeider, stillasbygging, mobil arbeidsplattform og svenske SSG Entré. Les mer under overskriften «Kortere kurs».

Eksamen

Eksamen Sverige

Ingen formell eksamen. Vitnemål i enkelte fagkurs innenfor den videregående skoles program for VVS og eiendom. Se Skolverkets program for VVS og eiendom.

 

VVS college logo

Eksamen Finland

Frittstående eksamen, del- eller heleksamen i samsvar med Utbildningsstyrelsens eksamensgrunnlag for elektro- og automasjonsteknikk. Se Utbildningsstyrelsen – kjølemontør.

Eksamen Norge

Tverrfaglig eksamen i henhold til Utdanningsdirektoratets program for kulde- og varmepumpeteknikk vg2. Se Utdanningsdirektoratet.

Kontakt

Antti Nuojua

+46 73 070 82 45

Jukka Kauvosaari, Jörgen Nilsson

+ 46 72 555 07 32, + 46 76 102 16 37

kyl@utbnord.se

Krister Björk, Jonas Buska

+46 73 04805 56, + 46 72 5552509

Kyl@utbnord.se

Utdanning byen

Övertorneå

Utbildning lengde

Individuell kurstid, men med en veiledende varighet på cirka 52 uker, avhengig av forkunnskaper og i

Övrigt

Under studerende forteller kan du lese hva studerende mener om utdanningen.  Her er linken till studerende forteller sidene.

Yrkeutganger

Kjølemontør

Jeg kan absolutt anbefale kjølemontørutdanningen til andre. På forholdsvis kort tid får man en god yrkesutdanningLäs mer Seppo Kivelä, Uleåborg

At lærerne gir individuell veiledning, er noe Brolin setter stor pris på. Det er også en fordel å kunne påvirke sitt eget studietempo, spesielt når det er så mye nytt som skal læres.Läs mer Chris Brolin, Stockholm, nå Svanstein

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

IT-utdanning førte Thomas Edin til Övertorneå. Nå ønsker han å bosette seg i Nord-Sverige
Thomas Edin fra Stockholm kom til Övertorneå for å oppdatere sin IT-kompetanse. Utdanningen førte til praksisplass i Piteå, og nå også en jobb....


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago