Hoppa till innehållet

Konstant utvikling

Etter 50 år har Utdanning Nord lang historie og erfaring fra samarbeid mellom de nordiske landene. I årenes løp har studieretningene vekslet og tilbudet blitt bredere. Den grunnleggende tanken om å kunne tilby voksne studenter for Sverige, Norge og Finland de samme utdanningene på alle tre språk og med mulighet til å jobbe i alle de tre landene, har imidlertid hele tiden gjennomsyret virksomheten.

1970-årene

I 1970 kom de første studentene i det nordiske samarbeidet til Övertorneås AMU-Center. De første var svenske og norske, og året etter kom også finske studenter.

I oktober 1973 var det 133 studenter her, og av dem var 70 fra Finland, 31 fra Norge og 32 fra Sverige.

På 1970-tallet kunne vi tilby kurs innenfor elektroteknikk, reguleringsteknikk, sveise- og verkstedsteknikk, kjøretøyteknikk, kjøleteknikk, næringsmiddelteknikk og reiseliv. På det meste hadde vi 178 studenter.

1980-årene

Den første eksterne utdanningen, en renholderutdanning, ble gjennomført i 1980. I 1980-årene fikk vi flere studenter, og nå var det flest svensker. Utdanningene for reparasjonsskomaker og NC-opplæring kom i gang.

I 1984 ble Riksyrkesskolan Hedenäset innlemmet i virksomheten, og dermed fikk vi også utdanninger innenfor tre og verksted. Elevtallet var nå oppe i mer enn 300.

I 1986 ble den nye organisasjonen AMU Nordkalotten dannet. I 1987 hadde skolen 104 ansatte, derav 63 lærere. Ny teknologi høynet kvaliteten ytterligere på NC-utdanningene, og samarbeidet med høyskoler og næringsliv økte. Nå ble det også arbeidet med å gjøre utdanningene mer likeverdige.

Småbåtproduksjon, mineralkunnskap, silk-screen, reiseliv og turistnæring, digital- og mikrodatateknikk samt konfeksjonssøm ble lagt til blant tilbudene.

1990-årene

Elevinternatet i Övertorneå hadde nå 237 senger, og i Hedenäset var det ytterligere 97. Senteret begynte nå også å tilby sosiale aktiviteter for studentene, arbeidsformidling og helsetjenester.

I 1991 ble skolen omorganisert til Stiftelsen Utdanning Nordkalotten. Stiftelsen ble ledet av et styre med to medlemmer fra hvert land (Sverige, Norge og Finland), med en valgperiode på to år.

De første årene som stiftelse var preget av omorganiseringer, markedsføring, bedriftsbesøk med mer for å profilere virksomheten. Blant annet ble tanken om arbeidslag realisert, og personalet gjennomgikk et generelt kompetanseløft.

Stadig flere utdanninger ble lagt til, blant annet treteknikk, gulvlegging, data, kjøleteknikk og varme arbeider. Det ble også gjennomført bedriftsopplæring på flere felt andre steder.

Lokalene ble satt i stand og fikk et løft. Både studenter og beboere fikk mer plass.

Fra midten av 1990-årene fortsatte organisasjonen å utvikle seg. Utdanningene ble delt inn i de fire områdene håndverk, service og reiseliv, IT og teknikk og industri. Internett og e-post førte med seg nye muligheter og krav. Alle studentene fikk egne e-postadresser, skolen startet sin første hjemmeside, og alle studentboligene fikk Internett. Også skolens IT-utdanninger økte raskt i både omfang og interesse.

Vi innledet samarbeid med Hotell Nordlandia, og det kom til flere utdanninger innenfor hotell og restaurant.

Utdanning Nord la grunnlaget for likebehandlingsplanen, som blir oppdatert årlig, og som omfatter både personale og studenter.

Den internasjonale virksomheten økte.


Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Utdanning Nord var et naturlig valg for andre gang
Khayri Almosrati utdannet seg først til frisør. Nå har han omskolert seg til flislegger og gulvlegger.  Khayri Almosrati har bare bodd i Sverige i...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago