Hoppa till innehållet
  • Nordisk byggningssnekker
  • Nordisk byggningssnekker
  • Nordisk byggningssnekker
  • Nordisk byggningssnekker

Nordisk byggningssnekker

Tre er det eldste byggematerialet vårt, og tre inngår fortsatt i alle byggeprosjekter. Materialer, verktøy, maskiner og arbeidsmetoder har utviklet seg, men håndverket består. Tømreren (snekkeren) er med gjennom hele byggeprosessen og deltar i alt fra forskaling av grunnmuren til innredning. Tømrerne er den største yrkesgruppen i byggebransjen.

Hva gjør en tømrer?

Tømrer er et moderne yrke som har eksistert lenge, og som før gikk under betegnelsen snekker. Byggeteknikk, materialer, verktøy og maskiner har gradvis forandret tømrerens arbeid til et moderne og variert yrke.

Fortsatt bygges det mange hus av bare tre. Enkelte småhus bygges i løst virke, der vegger, gulv og takstoler blir laget på stedet. Det bygges også trehus av prefabrikkerte moduler, som deretter blir montert av tømrere.

Tømreren er med både tidlig og seint i byggeprosessen. Forskalingen som husets grunnmur skal støpes i, lages av tre, og når huset er nesten ferdig, monterer tømreren snekkerarbeid og skapinnredning.

Tømrer er et håndverksyrke som krever stor fagkunnskap. Det merkes kanskje særlig ved ombygginger, der det sjelden finnes rette vinkler og kanskje heller ingen tegninger. Ombygging krever dessuten kunnskap om gamle håndverksmetoder og eldre byggteknikk.

En tømrer kan ha svært forskjellige arbeidsoppgaver, og mange spesialiserer seg derfor på for eksempel forskaling eller innredning.

Kilde: byn.se

Eksamen

Eksamen Sverige

Lærlingperiode i samsvar med bransjens krav. Mulighet til å få vitnemål på enkelte kurs fra videregående skole. Se Skolverkets hemsida bygg- och anläggningsprogrammet. 

Utdanningen er godkjent av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN).

 

Eksamen Finland
Eksamen Norge

Kontakt

Tore Brännström, Arto Pasma, Mika Krunniniva, Axel

+46 72 227 89 65, +46 70 555 19 70, +46 70 555 11,

Bygg@utbnord.se

Utdanning byen

Hedenäset

Utbildning lengde

Individuell kurstid, i gjennomsnitt 52 uker, avhengig av forkunnskaper og individuelle valg.

Yrkeutganger

Bygningssnekker, tømrer

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago