Hoppa till innehållet
Lasse Tullinen

Det som interesserte meg mest var alle sertifiseringene man kunne skaffe seg her. De gjør det enklere å få jobb

Lasse Tullinen, S:t Michel
Nordisk sertifisert systemspesialist

Beinveien fra skole til jobb

«Så å si alle får jobb»

Lasse Tullinen, fra finske S:t Michel (Mikkeli på finsk), har sin siste studiedag ved Utdanning Nord.

- Jeg har siste prøve i morgen, og deretter setter jeg kursen mot S:t Michel, der jeg nærmest snur i døren for å reise videre til Tammerfors og ny jobb.

Tullinen er ikke noe unntak når det gjelder å gå rett i jobb etter utdanningen. Noen ganger har arbeidsgiverne til og med vansker med å vente på at studentene ved IT-programmet skal bli ferdige med studiene, spesielt når de vet at de fremtidige medarbeiderne har nøyaktig den kunnskapen bedriften trenger.

- For dem som kommer fra Finland, er sysselsettingsprosenten bortimot hundre. Vi finner jobb til nesten alle som består utdanningen og kan flytte på seg. Det sier Arto Hyvärinen, yrkeslærer ved IT-utdanningen, og han nevner tre faktorer som får studentene raskt i arbeid: at man klarer utdanningen, at studenten følger opp det vi har blitt enige om, for eksempel når det gjelder å passe tiden, engasjere seg sosialt osv., og at studenten har mulighet og vilje til å flytte dit etterspørselen er.

Etter Hyvärinens erfaring er flytteviljen større i Finland.

Fra S:t Michel til Tammerfors

Tullinen hører til dem som flytter for å få jobb, men han føler at flyttingen er en klok avgjørelse og et steg i riktig retning i denne fasen av livet. At det var enkelt å finne bolig i Tammerfors, gjorde også avgjørelsen litt lettere.

- Et sted i bakhodet har jeg alltid hatt en tanke om at jeg før eller senere ville måtte flytte på meg.

Tullinen har i ti år arbeidet med transportvirksomhet. Denne bransjekunnskapen foredlet han etter hvert ved å utdanne seg til ingeniør innenfor trafikk og kommunikasjon ved yrkeshøyskolen. Etter eksamen i 2011 var det imidlertid vanskelig å finne denne typen arbeid. Det var enklere å ta midlertidige jobber som sjåfør.

Tilfeldigvis havnet Tullinen på nettsidene til den finske arbeidsformidlingen (TE-byrået), der det lå informasjon om det samnordiske Utdanning Nord og deres IT-utdanning.

- Det som interesserte meg mest var alle sertifiseringene man kunne skaffe seg her. De gjør det enklere å få jobb.

Heller ikke i starten for et års tid siden var Tullinen noen grønnskolling når det gjaldt IT.

– Databransjen har vært der hele livet. Det var ingen ny verden for meg.

Selvstendige studier med ansvar

Blant utdanningens fordeler nevner Tullinen selvstendige studier og eget ansvar for læringen. God stemning blant studentene og et godt nordisk, men også internasjonalt undervisningsmiljø er også positivt.

- Tiden har gått kjempefort. Dette er et hyggelig sted å studere.

For balansens skyld må også de negative sidene nevnes, selv om de ikke er så lette å gjøre noe med. Her kan nevnes studiemateriell som man må søke etter på nettet. Det går ikke å bruke tradisjonelle bøker, siden alt blir foreldet og oppdatert i rasende tempo. På bare noen uker kan det komme mye nytt.

Det høres stressende ut, men med den rette innstillingen kan man snu det til en fordel.

- Det holder interessen oppe, og forandring fryder. Jeg er innstilt på å jobbe med livslang læring. Arbeidet er på sett og vis også en hobby.

I den nye jobben skal Lasse Tullinen holde ved like skybaserte datatjenester.

Det at en tidligere Utdanning Nord-elev allerede jobbet for den aktuelle arbeidsgiveren, bidro kanskje til at det ble lettere å få en fot innenfor.

- Vi har god kontakt med arbeidsgiverne. Ett eksempel på hvordan vi holder kontakten og pleier nettverket, er den årlige sammenkomsten for tidligere elever i Helsingfors, forteller Arto Hyvärinen.

 

Fakta:

Utdanning Nord kan tilby spesialopplæring til deg som vil bli internasjonalt sertifisert systemspesialist, supportmedarbeider, programmerer eller nettutvikler.

Kurset gir deg kunnskap om teknologier og prinsipper samt inngående kunnskap om planlegging, implementering og administrasjon av IT-løsninger basert på de kravene bransjen stiller til sertifisering for Microsoft og Linux LPIC1 og LPIC2.

Det blir årlig utdannet cirka tjue personer innenfor IT. Cirka halvparten kommer fra Finland, nesten like mange fra Sverige og noen fra Norge.

Utdanning Nord er en nordisk aktør innenfor arbeidsmarkedspolitisk utdanning.

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago