Hoppa till innehållet

ISO-sertifisert

ISO 9001:2015

Utdanning Nords kvalitetssystem er sertifisert i samsvar med standarden ISO 9001:2015.

Utdanning Nord skal oppfylle kundenes, studentenes og bedriftseiernes forventninger ved å skape de rette forutsetningene i virksomheten. Det skal vi oppnå ved å

  • Ivareta og utvikle medarbeidernes kompetanse
  • Oppfylle gjeldende lovgivning, avtalevilkår og inngåtte avtaler
  • Hele tiden arbeide med å forbedre produkter, tjenester, systemer og prosesser
  • Følge opp, vurdere og forbedre virksomheten i henhold til fastsatte kvalitetsmål

Systemdokumentasjonen er lagt ut på Utdanning Nords interne nettverk og er tilgjengelig for alle ansatte. Kvalitetssystemet tar utgangspunkt i organisasjonens kvalitetspolicy, med vekt på stadige forbedringer. Det er utformet kvalitetsmål for virksomheten på alle nivå. Virksomheten styres ved hjelp av en gjennomtenkt struktur av blant annet rutiner, kontrollister, arbeidsgangbeskrivelser, maler og kvalitetsplaner. Ved å undersøke blant annet studentenes forventninger til utdanningens innhold og deres erfaring fra studiene avdekker vi muligheter til å utvikle virksomheten og gjøre den bedre.


Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago