Regner med å flytte for å få jobb

Jens Kaasinen

Navn: Jens Kaasinen
Alder: 40 år
Bor:Torneå i Finland
Studerer til: sertifisert systemspesialist (ferdig våren 2015)Jens studerer oppbygging og administrasjon av Windows-miljøer til både lokale og skybaserte tjenester. Active Directory, Exchange og Office 365 er nøkkelord i Jens’ utdanning.

Allerede for vel fire år siden ble Jens Kaasinen oppmerksom på utdanningen til sertifisert systemspesialist ved Utdanning Nord og hadde tenkt å søke, men en jobb innenfor IT-support i Torneå kom i veien. Da jobben tok slutt i 2014, tok Jens opp tråden igjen og søkte på kurset. Nå til våren blir Jens ferdig, og da håper han å få jobb.

Utdanningen svarer til forventningene

Jens Kaasinen forteller at han har sansen for studieformen ved Utdanning Nord.
– Jeg har en individuell utdanningsplan og studerer i mitt eget tempo. Det har gjort at jeg kan påvirke studiet. Noen deler har gått raskt, og omvendt har jeg kunnet bruke mer tid på deler som har vært vanskeligere. Det er også anledning til å fordype seg i de områdene man er spesielt interessert i. Utdanningen har helt klart svart til forventningene, konstaterer Jens.

Jens Kaasinen har en sterk datainteresse og i tillegg yrkeserfaring fra IT-support. Det har vært en fordel, tror han.
– Folk har svært forskjellig bakgrunn, men jeg tror kanskje det er en fordel om man har en viss grunnleggende datateknisk innsikt på forhånd. I hvert fall må du være skikkelig motivert og ha et mål med studiene. Til å begynne med er mye ganske elementært, men etter hvert dukker det opp mer krevende sertifiseringsområder. Du må også være rimelig god i engelsk – alt er på engelsk, mye litteratur og alle testene.

Jens Kaasinen roser kursmateriellet, som er helt oppdatert, og sier at lærerne er kunnskapsrike og hjelper til når det er bruk for det.

Ny arbeidspraksis i Uleåborg

Nå mot slutten av utdanningen er det klart for en tre måneders praksisperiode. Jens Kaasinen har fått praksisplass i Uleåborg i Finland hos et IT-selskap som blant annet arbeider med skytjenester. Praksisperioden starter i begynnelsen av februar, og Jens er full av forventninger.
– Jeg håper selvsagt at jeg får praktisere det jeg har lært, men også at jeg kan utdype kunnskapene og lære nytt. Han har selvsagt også håp om at praksisperioden skal føre til fast arbeid. 

Jens, som også har jobbet med salg både som selger og butikksjef, håper at fremtidens jobb vil være variert og gjerne av en slik art at servicekunnskapene kommer til nytte.

Januar 2015

Sist oppdatert 2015-02-17 12:49:48
 

Kalender

Foreløpig er det ingen hendelser planlagt.

Lunsj u. 03

Torsdag 18 Januar
Krämig viltsoppa (L,G) med bröd och ost
 
 
 
 
 
Bredd: px