Internasjonalisering

Utdanning Nord driver systematisk internasjonaliseringsarbeid. I vår nåværende organisasjon har vi en koordinator for internasjonale saker samt en internasjonaliseringsgruppe som har ansvar for internasjonale spørsmål. Utdanning Nord har et stort nettverk av kontakter i hele Europa og i tillegg i Afrika. Kontakt og samarbeid med nabolandene er en hverdagslig og stor del av arbeidet vårt. Sverige, Norge og Finland regner vi som hjemmemarkedet vårt, siden vi tar opp studenter fra alle de tre landene.

De nordiske landenes internasjonalisering og den økende mobiliteten over landegrensene stiller høye krav til menneskets evne til å leve med og se de verdiene som ligger i det kulturelle mangfoldet. Samfunnsutviklingen i en stadig mer internasjonalisert verden krever kunnskap om, forståelse for og beredskap når det gjelder internasjonale spørsmål. Utdanning Nord har som mål at alle studentene skal få en internasjonal dimensjon i yrkesutdanningen sin, og at alle ansatte på en eller annen måte skal bidra til internasjonaliseringen. Formålet med internasjonaliseringsarbeidet er å legge til rette for møtet med og øke forståelsen for ulike kulturer og gjøre studentene mer aktuelle når det kommer til ansettelser. Bedriftene og arbeidsmarkedet blir hele tiden mer internasjonale, og det er viktig å kunne arbeide i flerkulturelle arbeidslag både i hjemlandet og utenlands.

Sist oppdatert 2017-06-20 18:15:49
 

Kalender

Foreløpig er det ingen hendelser planlagt.

Lunsj u. 03

Onsdag 17 Januar
Kycklinggryta och ris L,M,G
 
 
 
 
 
Bredd: px