Hoppa till innehållet
Nytt styre i Utdanning Nord
21. februar. 2019

Nytt styre i Utdanning Nord

Det nye styret i Utdanning Nord (Stiftelsen Utbildning Nordkalotten) kom sammen til årets første møte i Övertorneå i Sverige 19.–20. februar. Styret fikk samtidig treffe alle de 70 ansatte i Utdanning Nord.

Arbets- og näringsministeriet i Finland har utnevnt Anni Miettunen, som er direktør for Utbildningsstyrelsen i Helsingfors, til nytt styremedlem. Personlig vararepresentant i utdanningsrådet blir Kati Lounema fra Utbildningsstyrelsen.

Arbeids- og sosialdepartementet i Norge har utnevnt seniorrådgiver Peter Myklebust fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til styremedlem. Kontorsjef Solveig Tesdal fra Arbeids- og velferdsdirektoratet blir personlig vararepresentant.

 

De andre styremedlemmene er:

Tero Hyttinen, servicedirektør i Lapplands arbets- och näringsbyrå (FI), styreleder
Arnold Eliseussen, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsetaten, Finnmark (NO)
Nina Gustafsson-Åberg, departementssekretær, Arbetsmarknadsdepartementet (SE)
Staffan Landström, stedfortredende virksomhetsområdesjef i Arbetsförmedlingen for markedsområdet Norra Norrland (SE)
Jari Ylitapio er personalets representant i styret.

Les mer om styret her>>Flere nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år

28. juni. 2022
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie

28. mars. 2022
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...

Utdanning Nord gir humanitær støtte til Ukraina

9. mars. 2022
På årets første styremøte besluttet styret i Stiftelsen Utdanning Nordkalotten, til daglig kalt Utdanning Nord, å gi et humanitært bidrag til...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago