Hoppa till innehållet
Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
28. mars. 2022

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie

Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med prosjektet har vært å kartlegge eksisterende kompetanse og utrede fremtidig kompetansebehov, for deretter å iverksette tiltak for å heve kompetansen til ansatte i den kommunale virksomheten samt i de private foretakene som har deltatt i prosjektet. Prosjektet har vært en ekte suksesshistorie. Fem medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten har fått formell godkjenning som helsefagarbeider, og ytterligere fem blir godkjent i løpet av 2022.

Prosjektet har hatt et særskilt fokus på kvalifisering av helsefagarbeidere.

– Överkalix har som mange andre svenske kommuner problemer med å finne og rekruttere utdannet helsepersonell. Derfor ble dette utpekt som et viktig satsingsområde i prosjektet. Ved å gi eksisterende ansatte i helsetjenesten mulighet til å kvalifisere seg til helsefagarbeidere forbedret vi arbeidsmiljøet og fikk et tryggere helse- og omsorgstilbud i de kommunale institusjonene våre, forteller Sara Söderberg, prosjektleder i Överkalix kommune.

Totalt 28 medarbeidere uttrykte interesse og startet kvalifiseringsløpet for helsefagarbeidere. Överkalix kommune knyttet til seg vurderingskompetanse innenfor helsefag fra Utdanning Nord i Övertorneå, som er sertifisert utdanningsaktør i samarbeidsorganisasjonen Vård- och omsorgscollege i Norrbotten. Kunnskap som ikke var dekket av den godkjente realkompetansen, har deltakerne kunnet tilegne seg via fjernundervisningstilbudet til NTI-skolen.

Gode resultater

– Da dette prosjekttrinnet startet, stod vi igjen med tolv personer som tok fatt på studiene via NTI. Prosjektet har resultert i at fem nye medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten nå har formell godkjenning som helsefagarbeider. Dessuten vil ytterligere fem få godkjenning i løpet av 2022. De begynte på kvalifiseringsløpet i tilknytning til prosjektet, men på grunn av pandemien fullfører de studiene først i 2022, som er utenfor prosjektperioden, forklarer Sara Söderberg.

– Flere godkjente helsefagarbeidere gjør arbeidsplassen tryggere, både for personalet og brukerne. Dessuten kan vi rendyrke arbeidsfordelingen på en bedre måte ved at sykepleiere, helsefagarbeidere og andre omsorgsarbeidere gjør det de er utdannet til. På den måten får vi utnyttet kompetansen best mulig. Slik avslutter Sara Söderberg fortellingen om det vellykkede kompetansehevingsprosjektet.

Överkalix kommune mener prosjektet har vært viktig for å styrke kommunens vekstpotensial og attraksjonsverdi som arbeidsgiver.Flere nyheter

IT-utdanning førte Thomas Edin til Övertorneå. Nå ønsker han å bosette seg i Nord-Sverige

27. juni. 2023
Thomas Edin fra Stockholm kom til Övertorneå for å oppdatere sin IT-kompetanse. Utdanningen førte til praksisplass i Piteå, og nå også en jobb....

Sam Ryvoll: Helsefagutdanningen hos Utdanning Nord ga meg den motivasjonen jeg trengte

23. april. 2023
For Sam Ryvoll har Utdanning Nord vist seg å være et fantastisk sted der drømmer kan bli til virkelighet. Hun forteller at den individualiserte...

Bygde på med kjølekompetanse og gikk rett ut i jobb

14. april. 2023
Jarno Tuominen ble arbeidsledig til tross for den gode utdanningen sin – noe som kan ramme hvem som helst. I stedet for å håpe at det skulle dukke...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

IT-utdanning førte Thomas Edin til Övertorneå. Nå ønsker han å bosette seg i Nord-Sverige
Thomas Edin fra Stockholm kom til Övertorneå for å oppdatere sin IT-kompetanse. Utdanningen førte til praksisplass i Piteå, og nå også en jobb....


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago