Hoppa till innehållet
Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
28. mars. 2022

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie

Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med prosjektet har vært å kartlegge eksisterende kompetanse og utrede fremtidig kompetansebehov, for deretter å iverksette tiltak for å heve kompetansen til ansatte i den kommunale virksomheten samt i de private foretakene som har deltatt i prosjektet. Prosjektet har vært en ekte suksesshistorie. Fem medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten har fått formell godkjenning som helsefagarbeider, og ytterligere fem blir godkjent i løpet av 2022.

Prosjektet har hatt et særskilt fokus på kvalifisering av helsefagarbeidere.

– Överkalix har som mange andre svenske kommuner problemer med å finne og rekruttere utdannet helsepersonell. Derfor ble dette utpekt som et viktig satsingsområde i prosjektet. Ved å gi eksisterende ansatte i helsetjenesten mulighet til å kvalifisere seg til helsefagarbeidere forbedret vi arbeidsmiljøet og fikk et tryggere helse- og omsorgstilbud i de kommunale institusjonene våre, forteller Sara Söderberg, prosjektleder i Överkalix kommune.

Totalt 28 medarbeidere uttrykte interesse og startet kvalifiseringsløpet for helsefagarbeidere. Överkalix kommune knyttet til seg vurderingskompetanse innenfor helsefag fra Utdanning Nord i Övertorneå, som er sertifisert utdanningsaktør i samarbeidsorganisasjonen Vård- och omsorgscollege i Norrbotten. Kunnskap som ikke var dekket av den godkjente realkompetansen, har deltakerne kunnet tilegne seg via fjernundervisningstilbudet til NTI-skolen.

Gode resultater

– Da dette prosjekttrinnet startet, stod vi igjen med tolv personer som tok fatt på studiene via NTI. Prosjektet har resultert i at fem nye medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten nå har formell godkjenning som helsefagarbeider. Dessuten vil ytterligere fem få godkjenning i løpet av 2022. De begynte på kvalifiseringsløpet i tilknytning til prosjektet, men på grunn av pandemien fullfører de studiene først i 2022, som er utenfor prosjektperioden, forklarer Sara Söderberg.

– Flere godkjente helsefagarbeidere gjør arbeidsplassen tryggere, både for personalet og brukerne. Dessuten kan vi rendyrke arbeidsfordelingen på en bedre måte ved at sykepleiere, helsefagarbeidere og andre omsorgsarbeidere gjør det de er utdannet til. På den måten får vi utnyttet kompetansen best mulig. Slik avslutter Sara Söderberg fortellingen om det vellykkede kompetansehevingsprosjektet.

Överkalix kommune mener prosjektet har vært viktig for å styrke kommunens vekstpotensial og attraksjonsverdi som arbeidsgiver.Flere nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år

28. juni. 2022
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...

Utdanning Nord gir humanitær støtte til Ukraina

9. mars. 2022
På årets første styremøte besluttet styret i Stiftelsen Utdanning Nordkalotten, til daglig kalt Utdanning Nord, å gi et humanitært bidrag til...

Omskolerte seg fra detaljhandelen til kokkeyrket

13. februar. 2022
Edvin Degerlund fra Överstbyn i svenske Boden er glad i å lage mat og ønsket å satse på interessen sin. Han valgte å utdanne seg til kokk etter å...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago