Hoppa till innehållet
Inviterer til fremtidsseminar
27. april. 2021

Inviterer til fremtidsseminar

21.  mai arrangerer Utdanning Nord et digitalt seminar med overskriften «Fremtidsregionen Norrbotten – kompetansetilbudet er nøkkelen til fortsatt vekst». Her deltar blant annet Norrbottens nytiltrådte statsforvalter Lotta Finstorp.

Hensikten er å snakke om og løfte frem den positive utviklingen i Norrbotten. Det ligger an til gigantiske investeringer i regionen, både i dag og i årene fremover. Behovet for arbeidskraft er stort, samtidig blir befolkningen i regionen stadig eldre.

Skal man løse regionens utfordringer, trengs en felles innsats.

– Nettopp derfor har vi som utdanningsinstitusjon på Nordkalotten tatt initiativ til dette arrangementet. Vi har invitert eksisterende samarbeidspartnere for å forsterke våre relasjoner til disse, og samtidig ønsker vi å legge til rette for nye samarbeid og relasjoner. Slik forklarer Leif Lahti, direktør for Utdanning Nord, og Leif Pääjärvi, utdanningsstrateg, bakgrunnen for arrangementet.

Et av målene for Utdanning Nords virksomhet er å bidra til økt mobilitet på arbeidsmarkedet.

– Til tross for at vi har holdt på i over 50 år, er vi fortsatt en relativt ukjent utdanningsaktør. Hvert år har vi ca. 400 studenter fra ulike steder i Norge, Sverige og Finland, og disse kan bli fremtidige innbyggere i Norrbotten eller Nordkalotten. Vi må ikke glemme det potensialet som ligger i å betrakte Nordkalotten som en felles arbeidsmarkedsregion. Vi er selv et godt eksempel på en virksomhet som har rekruttert kompetanse fra Finland, og vi har en høy andel finske arbeidspendlere, sier Leif Lahti.

– Vi vil vise at også vi som er en liten, men unik utdanningsaktør, kan være en viktig samarbeidspartner. Som eksempel har vi med oss Polarbröd AB fra Älvsbyn der vi utdanner fremtidens bakere, avslutter Leif Pääjärvi, som holder i trådene den 21. mai.

Vedlagt program og invitasjon til arrangementet «Fremtidsregionen Norrbotten – kompetansetilbudet er nøkkelen til fortsatt vekst» 21. mai kl. 09.00–10.45.Flere nyheter

Tilbake i Övertorneå for å skape interesse for blikkenslageryrket

28. februar. 2023
Foto: Louise Bjurström E. Wixner & Son Plåtslageri AB i Öjebyn er et eksempel på en bedrift som har lyktes med rekruttering. De har samarbeidet...

Rekordinteresse for rekrutteringsmesse i Övertorneå

5. februar. 2023
– Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft på Nordkalotten, og det bekreftes av den store interessen for messen som vi arrangerer i Övertorneå i...

ArcticSkills – samler yrkeselever til utveksling

1. februar. 2023
I uke 6 tar Utdanning Nord og Gränsälvsgymnasiet i Övertorneå imot yrkeselever fra Norge og Finland for praktisk utveksling i forbindelse med...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Tilbake i Övertorneå for å skape interesse for blikkenslageryrket
Foto: Louise Bjurström E. Wixner & Son Plåtslageri AB i Öjebyn er et eksempel på en bedrift som har lyktes med rekruttering. De har samarbeidet...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago