Hoppa till innehållet
Utdanning Nord satser på opplæring i byggfag
8. mars. 2021

Utdanning Nord satser på opplæring i byggfag

Hele Nordkalotten har et svært sterkt arbeidsmarked. Det bygges som aldri før, og slik kommer det til å være i lang tid fremover, med de store investeringene som finner sted i Nord-Norge og Nord-Sverige, og med for eksempel den seneste beslutningen til Metsä Group om å investere 1,6 milliarder euro i en ny massefabrikk i Kemi i Finland – den finske skogindustriens største investering gjennom tidene. Utdanning Nord satser nå på opplæring i byggfag for å kunne møte det økte behovet i arbeidsmarkedet.

Behov for å ansette flere lærere

For å kunne møte behovet og ta imot flere elever innenfor bygg, blant annet fra Norge, må det ansettes flere lærere.

– Nå søker vi en lærer som er profesjonell innenfor bygg og har bred erfaring fra de forskjellige yrkesgruppene, og hvis utviklingen går slik vi spår, vil vi ha behov for å styrke lærerteamet og ansette enda flere, sier Pilvi Ryökkynen, som er sjef for opplæringen innenfor bygg.

Utdanning Nord har nylig fornyet sin søknad hos BYN (Byggindustrins yrkesnämnd) og fått fornyet godkjenningen som undervisningssted og som godkjenningsinstans i henhold til BYNs valideringsmodell.

– BYNs godkjenning er særlig viktig når det gjelder ansettelseskvalifikasjoner for det svenske arbeidsmarkedet, poengterer Pilvi Ryökkynen. – Men vi er også på tå hev og tilpasser opplæringen i byggfag til norske og finske utdanningssystemer og krav.

Utvikling av dialogen med bransjen

Et annet ledd i Utdanning Nords satsning er opprettelsen av en ny stilling som utdanningsstrateg.
8. februar gikk Leif Pääjärvi inn i den nye rollen etter å ha arbeidet på den svenske arbeidsformidlingen i 28 år.

 – Det største hinderet for økt sysselsetting på Nordkalotten er mangelen på arbeidskraft med riktig kompetanse. En del av min rolle er å utvikle dialogen med bransjen i hele nordkalottområdet for at vi som utdanningsorganisator skal kunne levere størst mulig nytte til bedrifter som har behov for arbeidskraft. Vi er veldig motivert for å tilpasse tilbudet vårt til behovene, sier Leif Pääjärvi, utdanningsstrateg i Utdanning Nord.Flere nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år

28. juni. 2022
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie

28. mars. 2022
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...

Utdanning Nord gir humanitær støtte til Ukraina

9. mars. 2022
På årets første styremøte besluttet styret i Stiftelsen Utdanning Nordkalotten, til daglig kalt Utdanning Nord, å gi et humanitært bidrag til...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago