Hoppa till innehållet
Landene underskrev en ny fireårig avtale om Utdanning Nord
28. november. 2019

Landene underskrev en ny fireårig avtale om Utdanning Nord

Utdanning Nord (med det juridiske navnet Stiftelsen Utbildning Nordkalotten) i Övertorneå har arrangert yrkesutdanning for arbeidsmarkedene i Norge, Sverige og Finland siden 1970. Nå er representanter for undervisnings- og kulturdepartementet i Finland, Arbeids- og sosialdepartementet i Norge og arbeidsmarkedsdepartementet i Sverige blitt enige om en ny avtale. Avtalen, som skal gjelde i perioden 2020–2023, ble i dag underskrevet i Stockholm av den svenske arbeidsmarkedsministeren Eva Nordmark, Norges ambassadør Christian Syse og Finlands ambassadør Liisa Talonpoika.

Arbeidsmarkedsminister Eva Nordmark, som selv har røtter i Norrbotten, gratulerte Utdanning Nord med gode resultater og fremhevet betydningen av at det nordiske samarbeidet blir videreført og utviklet til fordel for arbeidsmarkedet i hele Nordkalotten-regionen.

– Ettersom jeg selv er fra Norrbotten, vet jeg hvilket potensial det er her for å øke bevegeligheten i arbeidsmarkedet mellom landene. Det er jo bare en vakker elv som skiller Sverige fra Finland, og et fint lite fjell mellom Sverige og Norge.

Direktør for Utdanning Nord, Leif Lahti, uttrykte i sitt innlegg glede over at landenes regjeringer har vist Utdanning Nord fortsatt tillit, og benyttet også anledningen til å invitere arbeidsmarkedsministeren og ambassadørene til Utdanning Nord i jubileumsåret 2020.

– Vi er utrolig stolte av og glade for at samarbeidet mellom landene om yrkesutdanning for voksne, som til neste år har vart i 50 år, fortsatt anses å spille en viktig rolle når det gjelder tilgangen til kompetanse i Nordkalotten. Vi har bygd opp en unik kompetanse på yrkesutdanningsområdet, der vi med vår virksomhet bidrar til å utvikle det nordiske samarbeidet med den kunnskapen vi har opparbeidet gjennom snart 50 år. Vi vil fortsette å bidra til størst mulig nytte og etterstrebe å nå vår visjon – å være nøkkelen til det nordiske arbeidsmarkedet.


Endringer i formannskapet

Sammenlignet med den seneste avtalen er det ingen endringer i oppdraget. Utdanning Nords kjerneoppgave er fortsatt å arbeide med å utvikle og gjennomføre yrkesutdanning og tilby valideringstjenester med utgangspunkt i arbeidsmarkedets behov, først og fremst i Nordkalotten-regionen. Virksomheten skal dermed både bidra til at den nordiske kompetansen og konkurransekraften øker, og styrke det nordiske samarbeidet. Derimot har Finland, som følge av at yrkesutdanningen i Finland er reformert, styrket koblingen der arbeidsmarkedsutdanning i Finland skal lede til en yrkesrettet eksamen. Som følge av reformen er det derfor undervisnings- og kulturministeriet som for første gang har deltatt i arbeidet med avtalen fra finsk side, og ikke arbeids- og næringsministeriet, som tidligere.

Antallet utdanningsplasser på årsbasis blir etter avtalen 60 for Norge, 145 for Sverige og 80 for Finland, det vil si til sammen 285 utdanningsplasser årlig.Flere nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år

28. juni. 2022
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie

28. mars. 2022
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...

Utdanning Nord gir humanitær støtte til Ukraina

9. mars. 2022
På årets første styremøte besluttet styret i Stiftelsen Utdanning Nordkalotten, til daglig kalt Utdanning Nord, å gi et humanitært bidrag til...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago