Hoppa till innehållet
Fortsatt ISO-sertifisert
1. mai. 2018

Fortsatt ISO-sertifisert

Bildetekst: Revisor Peter Engdahl fra Lloyd's Register legger frem resultatet.

I tre dager har vi i Utdanning Nord hatt fornyelsesrevisjon for å bekrefte at driftssystemet oppfyller kravene i ISO 9001–2015. Kun fire mindre avvik ble registrert, og vi får beholde sertifiseringen. Vi er den eneste kursarrangøren i Norrbotten som er sertifisert etter denne standarden, og vi har vært det helt siden 2000. Alt i alt er det 122 virksomheter i Norrbotten som er sertifiserte i henhold til ISO 9001–9015.

Revisjonen går blant annet ut på å sjekke at virksomheten oppfyller kravene i standarden og arbeider i tråd med dem.

– Disse revisjonsbesøkene er nyttige, siden vi samtidig får hjelp med å avdekke områder der vi kan forbedre oss. Det er jo det kvalitetsarbeid handler om – hele tiden å jobbe med å bli bedre. Det sier Leif Lahti, direktør for Utdanning Nord.Flere nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år

28. juni. 2022
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie

28. mars. 2022
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...

Utdanning Nord gir humanitær støtte til Ukraina

9. mars. 2022
På årets første styremøte besluttet styret i Stiftelsen Utdanning Nordkalotten, til daglig kalt Utdanning Nord, å gi et humanitært bidrag til...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago