Hoppa till innehållet
IT-utdanningen i Övertorneå holder mål!
12. februar. 2018

IT-utdanningen i Övertorneå holder mål!

Tirsdag 6. februar inviterte utdanningsavdelingen for sertifiserte systemspesialister/supportmedarbeidere til bransjeråd i Luleå. IT-bedriftene sliter med å skaffe folk med riktig kompetanse, og rekrutteringsbehovet er stort på alle nivå – bransjen leter med lys og lykte etter både nyutdannede og erfarne. Bransjerepresentantenes samlede vurdering av utdanningen i Övertorneå var at den holder mål. De fremhevet også betydningen av personlige egenskaper. For å nå frem som søker er det for eksempel viktigere å ha gode kommunikasjonsevner enn å kunne legge frem en haug med sertifikater. Den tekniske siden ved yrket lærer man etter hvert, og den kan man videreutvikle om man har interesse for det, mente bransje-representantene som var til stede.


IT-yrket mer sosialt enn mange tror

– Mange har fortsatt en nokså stereotyp forestilling om IT-yrket og ser for seg en datanerd som sitter alene i kjelleren og stirrer i skjermen med kapsen bak fram. Det er ikke representativt for yrket. De fleste funksjoner i IT-bransjen krever sosiale og kommunikative evner. Du må være interessert i å løse kundens problem, og oppdragene innebærer ofte at man jobber i team. Du må også kunne organisere og strukturere arbeidet og innimellom ta en telefon til kunden. Det sa blant annet Magnus Mörtling, plassjef for Generic Mobile Systems i Luleå, og Niklas Elfstrand, konsulentsjef for Atea Sverige i Luleå.

Språkkunnskaper er viktig. Svenske kunder snakker svensk, så det holder ikke med gode engelskkunnskaper om du vil jobbe med IT.

– Vi er en forholdsvis liten bedrift, så hos oss må du kunne jobbe selvstendig og ha forståelse for kundens virksomhet – det vil si ha økonomien i tankene gjennom hele prosessen. Personlige egenskaper og evne til å tenke nytt er viktigere for oss enn at du har en haug med sertifikater, mente Daniel Johansson, som er bedriftsrådgiver i Koneo Luleå.

Arbeidsformidlingen ønsker å skjerpe utvelgelsen

Den svenske arbeidsformidlingen deltok på bransjerådsmøtet i Luleå og kunne fortelle at de er i gang med å utvikle et arbeidsgiversenter der. Senteret skal arbeide videre med kontakten med arbeidsgiverne, og de ønsker å skjerpe utvelgelsene til blant annet arbeidsmarkedsutdanning.

– Det er fortsatt mange som oppfatter IT som et typisk mannsyrke. Kanskje er det nettopp den sosiale siden ved yrket og egenskapene utenom selve datainteressen som også vi på arbeidsformidlingen må få bedre frem. Det ville få flere kvinner til å oppdage yrket. Det sa arbeidsformidlingens representanter Fredrik Fürsetenhoff, avdelingssjef for Arbetsförmedlingen i Luleå, og Cecilia Rackner, bransjeekspert for IT ved Arbetsförmedlingen.

– Det var selvsagt godt å få bekreftet at den utdanningen vi har, tilsvarer kravene til grunnutdanning for en systemtekniker. At vi dessuten kan skreddersy utdanningen innenfor visse rammer, ble også godt mottatt, oppsummerer Arto Hyvärinen, Jari Ylitapio og Harry Toolanen, som alle er lærere ved den aktuelle IT-utdanningen til sertifisert systemspesialist.

I tillegg til representanter for Utdanning Nord deltok folk fra Gensesis IT, Koneo, Atea, Generic Mobile Systems og den svenske Arbetsförmedlingen på bransjerådsmøtet i Luleå. I januar arrangerte Utdanning Nord et tilsvarende bransjemøte i Uleåborg, og det foreligger også planer om å avslutte med et bransjeråd i Tromsø i løpet av våren. Formålet med bransjetreffene er å forstå kompetansekravene og behovene på arbeidsmarkedet på kort og lang sikt, slik at utdanningen kan holdes oppdatert. Studenter fra både Norge, Sverige og Finland søker seg til utdanningene i Övertorneå via landenes arbeidsformidlinger.Flere nyheter

Tilbake i Övertorneå for å skape interesse for blikkenslageryrket

28. februar. 2023
Foto: Louise Bjurström E. Wixner & Son Plåtslageri AB i Öjebyn er et eksempel på en bedrift som har lyktes med rekruttering. De har samarbeidet...

Rekordinteresse for rekrutteringsmesse i Övertorneå

5. februar. 2023
– Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft på Nordkalotten, og det bekreftes av den store interessen for messen som vi arrangerer i Övertorneå i...

ArcticSkills – samler yrkeselever til utveksling

1. februar. 2023
I uke 6 tar Utdanning Nord og Gränsälvsgymnasiet i Övertorneå imot yrkeselever fra Norge og Finland for praktisk utveksling i forbindelse med...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Tilbake i Övertorneå for å skape interesse for blikkenslageryrket
Foto: Louise Bjurström E. Wixner & Son Plåtslageri AB i Öjebyn er et eksempel på en bedrift som har lyktes med rekruttering. De har samarbeidet...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago