Hoppa till innehållet
Utdanning Nord har inngått samarbeidsavtale med politiet
16. oktober. 2017

Utdanning Nord har inngått samarbeidsavtale med politiet

– Vi ser at narkotikabruken blant studentene har økt det siste året. Det kan vi ikke akseptere, og vi gjør alt vi kan for å nå målet om en rusfri skole. For å styrke arbeidet vårt ytterligere har vi undertegnet en samarbeidsavtale med politiet, forklarer Leif Lahti, som er direktør for Utdanning Nord.

Bredere samarbeid med politiet

Utdanning Nord arbeider aktivt for at skolen skal være fri for narkotika, og har også tidligere samarbeidet med politiet, blant annet med informasjonsutveksling. Nå skal vi videreutvikle samarbeidet. Leif Lahti forklarer deler av innholdet i samarbeidsavtalen på denne måten:

– Vi kommer til å kurse personalet med hjelp fra politiet for å kunne øke kunnskapen om blant annet tegn på narkotikabruk. Personalopplæringen skal gjennomføres i små grupper, og dette er vi allerede i gang med. Vi fortsetter til alle har fått opplæring. Som forebyggende tiltak vil politiet også være mer synlig hos oss, både på dag- og kveldstid, og vi vil kunne få hjelp av for eksempel narkotikahunder.

Trygt utdanningsmiljø

Cirka 400–500 elever får utdanning ved Utdanning Nord hvert år.

– Studentene representerer et tverrsnitt av befolkingen, og blant dem finnes det naturlig nok også personer med rusproblemer som ikke er klare for å ta en yrkesutdanning. Det er ikke bra verken for studenten selv eller for Utdanning Nord. Selv om det er snakk om bare få personer, er det en viss fare for at narkotikabruken kan spre seg. Alle har rett på et trygt arbeids- og utdanningsmiljø, og nulltoleranse er det eneste alternativet fra vår side, avslutter Leif Lahti.

Samarbeidsavtalen skal evalueres i juni 2018, og da vil det samtidig bli lagt planer for resten av 2018. 

Fra venstre i bild Leif Lahti direktør Utdanning Nord og Mikael Rova politiinspektør.


Flere nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år

28. juni. 2022
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie

28. mars. 2022
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...

Utdanning Nord gir humanitær støtte til Ukraina

9. mars. 2022
På årets første styremøte besluttet styret i Stiftelsen Utdanning Nordkalotten, til daglig kalt Utdanning Nord, å gi et humanitært bidrag til...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago