Hoppa till innehållet
25. april. 2016

Fascinert av virkelighetsnær yrkesutdanning

Breivika videregående skole fra Tromsø var nylig på besøk hos oss. Skolens nye rektor Asbjørn Rikardsen syntes det var fantastisk å se at yrkesutdanning kan gjennomføres på en annerledes måte, og var overbevist om at det her er mye lærdom å hente.

Elevene i fokus

– Det har vært fantastisk fascinerende å se at yrkesutdanningen kan gjennomføres på en annerledes måte.
Vi er en videregående skole og har delvis et annet regelverk å forholde oss til, men også innenfor strenge regelverk finnes det et visst handlingsrom. Vi er nok ikke flinke nok til å utnytte det handlingsrommet vi har. Det er også viktig at vi som jobber i den vanlige skolen, klarer å tenke utenfor den tradisjonelle boksen, forklarer rektor Asbjørn Rikardsen.

 – Her har dere elevene i fokus, og utgangspunktet er at elevene skal kunne komme seg ut i jobb. Alle elever trenger ikke følge det samme mønsteret; i stedet blir utdanningen tilpasset behovene og forutsetningene til hver enkelt. Det er mulig siden yrkesutdanningene ved Utdanning Nord er arbeidsmarkedsutdanninger og ikke konvensjonelle utdanninger der alle innenfor et visst program skal følge samme opplegg, sier Tor-Hemming Andreassen, assisterende rektor ved Breivika videregående skole.

Labbmiljø

Noe av det som gjorde inntrykk, var selve undervisningsmiljøet. Elevene arbeider i virkelighetsnære jobbmiljøer 40 timer i uken, og studiedagen starter klokka sju om morgenen.

 – Elevene her virker svært motiverte. Undervisningen foregår i noe som ligner mer på et labbmiljø enn et klasserom, og elevene får øving i selv å ta ansvar for studiene. Det sier Harry Arne Haugen fra Tromsø Maritime videregående, som nå er slått sammen med Breivika.

Samarbeidet skal utvikles

Ledelsen for Utdanning Nord og ledelsen for Breivika videregående skole var skjønt enige om at det er grunnlag for ytterligere samarbeid mellom skolene.

  – For at samarbeidet skal kunne utvikles videre, er det viktig at vi møtes regelmessig og blir bedre kjent med hverandre og virksomhetene. Det kan finnes andre samarbeidsområder enn dem vi har i dag, som kan gagne begge partene, avslutter Sture Troli, direktør ved Utdanning Nord, og rektor Asbjørn Rikardsen.

Et konkret resultat av besøket er at skolene skal utarbeide en intensjonsavtale der man planlegger besøk og temaer for de neste årene.

Breivika videregående skole har vært Utdanning Nords samarbeidsskole i mange år. Konkret handler samarbeidet om at Breivika utsteder kompetansebevis til de norske studentene etter at de har gjennomført sin tverrfaglige eksamen på VGS2-nivå. Samarbeidet omfatter også utveksling av sensorer under eksamen og ekspertstøtte for eksempel når skolen planlegger norske prøver. Et flertall av Breivikas nye ledelse deltok på besøket til Utdanning Nord.

 Flere nyheter

Fra økonomi til ventilasjon

21. mai. 2024
Keijo Flinkman grep muligheten og gikk over til en helt annen bransje. Da han ikke lyktes med å få jobb i sin egen bransje, bestemte Flinkman seg...

Utdanning Nord var et naturlig valg for andre gang

13. mai. 2024
Khayri Almosrati utdannet seg først til frisør. Nå har han omskolert seg til flislegger og gulvlegger.  Khayri Almosrati har bare bodd i Sverige i...

Utdanning Nord markerer den internasjonale lykkedagen den 20. mars

19. mars. 2024
Övertorneå kommune har gjennom en tid gjennomført et pilotprosjekt for å forbedre trivselen blant sine innbyggere. En del av dette prosjektet...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Fra økonomi til ventilasjon
Keijo Flinkman grep muligheten og gikk over til en helt annen bransje. Da han ikke lyktes med å få jobb i sin egen bransje, bestemte Flinkman seg...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago