Hoppa till innehållet
12. april. 2016

Vellykket EU-projekt i havn

Det svenske Universitets- och högskolerådet har nylig godkjent sluttrapporten fra Utdanning Nords prosjekt «Personal development and improvment of employability through mobility» (PeDeImpe). Prosjektet ble gjennomført i 2015 under Erasmus+-programmet mobilitet for yrkesopplæring og gav 14 voksne studenter mulighet til å skaffe seg verdifull yrkespraksis i et annet EU-land. I tillegg kunne ni ansatte styrke kompetansen.

Praksis i utlandet et pluss på CV-en

I svært mange år har Utdanning Nord aktivt søkt om finansiering fra diverse EU-programmer for student- og ansattutveksling. Til nå har nærmere 200 studenter fått mulighet til å ha praksis i utlandet.

- Som nordisk arrangør av yrkesutdanning mener vi det er viktig at også arbeidsmarkedsstudentene skal få anledning til å ha yrkespraksis i andre land enn hjemlandet. Det er nok ikke så vanlig å tilby slike muligheter utenfor det ordinære utdanningsvesenet. Praksis i utlandet gir studentene mange nyttige erfaringer. For mange av studentene er det første gang de reiser utenlands, og praksisen blir da virkelig en opplevelse utenfor komfortsonen. Under utenlandsoppholdet vokser studentenes selvtillit og tro på at de kan takle arbeidssituasjoner utenfor sine vante omgivelser. Vi vet at arbeidsgiverne setter pris på utenlandspraksis, dermed øker sjansene til å få jobb etter avsluttet utdanning, forklarer Sture Troli, som er direktør for Utdanning Nord.

– Det er klart at det gjør inntrykk hvis du for eksempel som kokkestudent har med deg i bagasjen at du har gjennomført en vellykket praksisperiode hos en italiensk restaurant. Når studentene våre dessuten blir tilbudt jobb i utlandet, er det en anerkjennelse av både yrkeslærerne og utdanningene våre – at yrkesutdanningen har gitt studentene det rette grunnlaget og de nødvendige ferdighetene i yrket. Det sier Anitta Koivuranta, som er internasjonal koordinator ved Utdanning Nord, og som har hatt ansvar for å søke om og administrere prosjektet fra begynnelse til slutt.

Flerkulturell kompetanse viktig på dagens arbeidsmarked

Europa er flerkulturelt. I Sverige er for eksempel cirka 15 prosent født utenfor landet, og av disse kommer de fleste fra et annet EU-land. Det å kunne jobbe i flerkulturelle team blir stadig viktigere.

– Mange arbeidsplasser er flerkulturelle, og derfor er det viktig på forskjellige måter å kunne legge til rette for kulturelle møter i arbeidslivet, og praksis i utlandet er kanskje den beste måten å øve på. Studentene som deltar, vokser som menneske. De lærer å se verden i nye perspektiver og får ny innsikt om livet og seg selv. I tillegg utvider de yrkeskunnskapene. Det er for eksempel lett å tenke at det bare finnes én «beste måte» å utføre en arbeidsoppgave på, dersom man aldri har sett noe annet. Vi som allerede jobber i et internasjonalt miljø, vet hvor berikende det kan være, mener Anitta.

Nyttig å se hvordan det fungerer i andre land

Også personalet fikk anledning til å dra på studiebesøk og studere språk gjennom det avsluttede PeDeImpe-prosjektet. Tre ansatte har gått et toukers kurs i engelsk i Cork i Irland, og ytterligere tre restaurantlærere fikk besøke blant annet italienske restauranter, matmarkeder og det store Food Expo i Milano i en uke. Lærerne innenfor pleie og omsorg var på en ukes studiebesøk på Kreta, der de delvis kunne følge med på de fire studentenes praksisperiode på et sykehus, men også gjøre seg kjent med helse- og omsorgskulturen og strukturen innenfor blant annet sykepleie og helsevesen, eldreomsorg og barnepleie.

– Lærerne i pleie og omsorg har nevnt spesielt at det var nyttig for dem som yrkeslærere å få kunnskap om hvordan man jobber i praksis i et søreuropeisk land. Stadig flere av dem som tar yrkesutdanning, og også dem som mottar pleie- og omsorgstjenestene, kan jo ha utenlandsk bakgrunn, og det er absolutt ingen ulempe å ha kunnskap om hvordan situasjonen er i andre land.

Ringvirkninger

At Utdanning Nord jobber aktivt med å knytte kontakter i Norden og Europa, har også vært til nytte for andre, poengterer Anitta.

– Vi har generøst delt kontaktene våre med næringslivet og andre organisasjoner og skoler som har vært på jakt etter europeiske samarbeidspartnere. Vi har også hjulpet til med å organisere mange besøk fra Europa, blant annet fra Italia, som ved flere anledninger har arrangert reiser til området vårt med sine småbedrifter. Det ligger selvsagt egentlig utenfor vår rolle som yrkesutdanningsarrangør, men det har likevel føltes viktig for oss å kunne bidra der vi kan, forklarer Anitta til slutt om det vellykkede mobilitetsprosjektet og skolens internasjonaliseringarbeid generelt.

Kort og godt om det avsluttede prosjektet PeDeImpe under Erasmus+ (utdanningsdelen)
Totalt 14 voksne studenter og ni ansatte deltok i Erasmus+-programmet mobilitet for yrkesopplæring. Mobilitetsprogrammet bærer tittelen
Personal development and improvment of employability through mobility. Prosjektet ble gjennomført i 2015. Praksisperioden for studentene varte i fire uker. Fem kokkestudenter hadde praksis hos restauranter i Senigallia i Italia, under ledelse av dyktige kjøkkensjefer. De var også på studietur til vingårder og olivenolje- og osteprodusenter, og de besøkte Food Expo i Milano. Fem fremtidige hjelpepleiere hadde praksis ved forskjellige avdelinger på General Hospital of Rethymno på Kreta. Fire studenter hadde praksisperiode i Cork i Irland. To av dem studerer til sertifisert systemspesialist, én skal bli programmerer, og én studerer kjøleteknikk. Vertsorganisasjonene var Cork Education and Training Board (Irland), ECTE (Kreta) og Confartigianato di Ancona (Italia). Alle tre har i mange år vært samarbeidspartnere av Utdanning Nord.
 Erasmus +

 

 Flere nyheter

Fra økonomi til ventilasjon

21. mai. 2024
Keijo Flinkman grep muligheten og gikk over til en helt annen bransje. Da han ikke lyktes med å få jobb i sin egen bransje, bestemte Flinkman seg...

Utdanning Nord var et naturlig valg for andre gang

13. mai. 2024
Khayri Almosrati utdannet seg først til frisør. Nå har han omskolert seg til flislegger og gulvlegger.  Khayri Almosrati har bare bodd i Sverige i...

Utdanning Nord markerer den internasjonale lykkedagen den 20. mars

19. mars. 2024
Övertorneå kommune har gjennom en tid gjennomført et pilotprosjekt for å forbedre trivselen blant sine innbyggere. En del av dette prosjektet...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Fra økonomi til ventilasjon
Keijo Flinkman grep muligheten og gikk over til en helt annen bransje. Da han ikke lyktes med å få jobb i sin egen bransje, bestemte Flinkman seg...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago