Hoppa till innehållet
26. januar. 2016

Viktig informasjon om gyldige ID-dokumenter ved kryssing av grensen

Vi ønsker å informere om hvilke reisedokumenter som gjelder for EU-borgere for reiser innenfor Schengen-området. Alle EU-borgere skal på forespørsel kunne vise frem gyldig ID-dokument, pass eller nasjonalt identitetskort. Førerkort regnes ikke som ID-dokument.

Les mer om gyldige ID-dokumenter for EU-borgere her (link).

For asylsøkere som har fått permanent oppholdstillatelse, gjelder det egne regler og forskrifter. Hvilke regler som gjelder i de enkelte landene, blir forklart på nettsidene til landenes utlendingsdirektorater (UDI i Norge). Personer som har fått innvilget permanent oppholdstillatelse i Sverige, må kunne vise frem pass samt oppholdstillatelseskort når de reiser inn eller ut av landet. Flere nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år

28. juni. 2022
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie

28. mars. 2022
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...

Utdanning Nord gir humanitær støtte til Ukraina

9. mars. 2022
På årets første styremøte besluttet styret i Stiftelsen Utdanning Nordkalotten, til daglig kalt Utdanning Nord, å gi et humanitært bidrag til...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago