Hoppa till innehållet
8. januar. 2016

Ny direktør utnevnt

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Utdanning Nord) nåværende direktør Sture Troli, avslutter sitt åremål 30. juni 2016. Styrelsen har etter en grundig rekrutteringsprosess i samarbeid med bemanningsbyrået Experis AB, Luleå og fagforeningene gleden av å bekjentgjøre ansettelse av Leif Lahti som ny direktør fra 1. juli 2016. 

Leif Lahti arbeider i dag som HR-sjef ved Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Blant drøyt 60 søkere til stillingen fra Finland, Sverige og Norge, er Leif Lahti den som best oppfylte kravprofil når det gjelder relevant utdanning, arbeidslivserfaring, ledererfaring og erfaring i å arbeide i en nordisk kontekst og mot et nordisk arbeidsmarked. Leif Lahti har bred erfaring fra flere skoleslag, etablering av skole samt foretaksledelse.

 - Styrets samlede vurdering er at Leif Lahti har gode forutsetninger for å lykkes med å drive Stiftelsen Utbildning Nordkalottens virksomhet videre mot fastsatte kort- og langsiktige mål, avslutter Ingunn Hagen, styreleder for stiftelsen.

Kort fakta
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten i Øvertorneå (Utdanning Nord) er en unik samnordisk arrangør av yrkesutdanninger for de finske, norske og svenske arbeidsmarkedenes behov. Virksomheten blir regulert av en fireårig avtale mellom landenes regjeringer og stiftelsens vedtekter. Stiftelsens styre består av seks medlemmer, to fra hvert land. En direktør har ansvaret for stiftelsens operative drift med en mandatperiode på 4-8 år.Flere nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år

28. juni. 2022
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie

28. mars. 2022
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...

Utdanning Nord gir humanitær støtte til Ukraina

9. mars. 2022
På årets første styremøte besluttet styret i Stiftelsen Utdanning Nordkalotten, til daglig kalt Utdanning Nord, å gi et humanitært bidrag til...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago