Hoppa till innehållet
22. oktober. 2015

Landene fornyer avtalen om Stiftelsen Utdanning Nordkalotten

I Stiftelsen Utdanning Nordkalotten forenes både tradisjon for nordisk samarbeid og praktisk arbeid for å finne felles løsninger tilpasset de nye utfordringene på dagens arbeidsmarked. Det sa den svenske arbeidsmarkedsministeren Ylva Johansson da en ny, fireårig avtale mellom landene ble undertegnet. Seremonien fant sted i Stockholm mandag 19. oktober med statsråd Ylva Johansson, Finlands ambassadør Jarmo Viinanen og Norges ambassadør Kai Eide til stede.

Validering en del av oppdraget

En nyhet i den forlengede avtalen er at Utdanning Nord skal kunne tilby validering og yrkes-kompetansekartlegging i tillegg til oppdraget med å utvikle og gjennomføre yrkesutdanning rettet mot arbeidsmarkedets behov i Norge, Sverige og Finland. Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har i inneværende avtaleperiode arbeidet mye med å utvikle valideringsvirksomheten. Dette har Utdanning Nord også fått anerkjennelse for, og blant annet har flere yrkesnemnder godkjent Utdanning Nord som valideringsinstans. Statsråd Ylva Johansson sa i sitt innlegg at den svenske regjeringen legger stor vekt på nettopp validering, og at det også blir satset store nye ressurser på området. Spørsmålet er viktig også innenfor rammen for Utdanning Nords virksomhet – det å kunne gjennomføring validering i tråd med anerkjente valideringsmodeller.

Samarbeid med bransjen nevnt spesielt

Den nye avtalen inneholder ellers ingen direkte nyheter, men mer tydeliggjøring. Ett av områdene som Utdanning Nord nå får i oppdrag å utvikle videre, er kontakten med bransjerådene. Ylva Johansson la vekt på bransjerådenes betydning:

– Utdanning Nords oppdrag, og et sentralt spørsmål for de tre landene våre, er tilpassingen til arbeidsmarkedet. Samarbeid med bransjerådene er av stor betydning siden det er de som sitter på kunnskapen om kompetansetilførsel og utdanning.

Konkret nordisk samarbeid med merverdi

Så vel den finske ambassadøren Jarmo Viinanen som Norges ambassadør Kai Eide nevnte i sine innlegg at Utdanning Nords lange historie er et godt og konkret eksempel på nordisk samarbeid som fungerer i praksis.

– Virksomheten kombinerer på en utmerket måte kompetanseutvikling og arbeidskraftens bevegelighet, og dette fremmer næringslivets virksomhet på det felles arbeidsmarkedet på Nordkalotten. Virksomheten har utviklet seg kontinuerlig i takt med endringer i omverdenen, og har holdt et høyt nivå selv i perioder med økonomiske utfordringer. Dette samarbeidet bringer landene våre nærmere hverandre, konstaterte ambassadør Jarmo Viinanen.

– Utdanning Nord tilbyr merverdi med mulighet til samme utdanning på tre språk og med mulighet til arbeid i tre land. Stiftelsen stimulerer mobiliteten av arbeidskraft mellom landene og utnytter det felles arbeidsmarkedet, og dermed blir virksomheten nok et bidrag til det nære samarbeidet mellom landene, sa ambassadør Kai Eide i sitt innlegg.

Inviterte ministerne på besøk

Sture Troli bjöd in ministrarna och ambassadörerna till Utbildning Nord

Utdanning Nords direktør Sture Troli takket for fortsatt tillit, og i takketalen benyttet han anledningen til å invitere både arbeidsmarkedsministerne og ambassadørene til Utdanning Nord. 

Under seremonien medvirket også Ingunn Hagen, som er styreleder for Stiftelsen Utbildning Nordkalotten og seniorrådgiver ved oppfølgingsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet i Oslo.
Den nye avtalen gjelder for perioden 2016–2019.

Relaterte nyheter:

Utbildningssamarbetet förnyas (SE) Link.Flere nyheter

Fra økonomi til ventilasjon

21. mai. 2024
Keijo Flinkman grep muligheten og gikk over til en helt annen bransje. Da han ikke lyktes med å få jobb i sin egen bransje, bestemte Flinkman seg...

Utdanning Nord var et naturlig valg for andre gang

13. mai. 2024
Khayri Almosrati utdannet seg først til frisør. Nå har han omskolert seg til flislegger og gulvlegger.  Khayri Almosrati har bare bodd i Sverige i...

Utdanning Nord markerer den internasjonale lykkedagen den 20. mars

19. mars. 2024
Övertorneå kommune har gjennom en tid gjennomført et pilotprosjekt for å forbedre trivselen blant sine innbyggere. En del av dette prosjektet...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Fra økonomi til ventilasjon
Keijo Flinkman grep muligheten og gikk over til en helt annen bransje. Da han ikke lyktes med å få jobb i sin egen bransje, bestemte Flinkman seg...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago