Hoppa till innehållet
18. oktober. 2015

Nå blir Nordkalottens mest spennende jobb ledig

Bild ovan: Ingunn Hagen, styreleder

Utdanning Nords nåværende norske direktør Sture Trolis åremålsansettelse går ut neste sommer, og jakten på etterfølgeren er i gang.

– Utdanning Nord i Övertorneå i Sverige er en unik yrkesutdanningsinstitusjon som er tuftet på et trenasjonalt samarbeid. Virksomheten i Utdanning Nord blir regulert av regjeringen og det ansvarlige departementet i henholdsvis Norge, Sverige og Finland. Oppdraget er å utvikle og gjennomføre yrkesutdanninger som skal dekke det norske, svenske og finske arbeidsmarkedets behov. Det sier Ingunn Hagen, som er styreleder for Utdanning Nord og seniorrådgiver ved oppfølgingsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet i Oslo.

Arbeidsmarked i stadig endring

Arbeidsmarkedet forandrer seg hele tiden og i stadig raskere tempo, og i tillegg endres den arbeidende befolkningens demografi, utdanning og geografi.
– Det stiller store krav til yrkesutdanningsarrangører som Utdanning Nord, som strategisk må kunne møte behovene til dagens og morgendagens arbeidsmarked. Det å lede Utdanning Nord er nok den mest spennende lederjobben innenfor voksenopplæring som finnes i østre Norrbotten, ja, vi tør si på hele Nordkalotten. Det sier Tero Hyttinen, som er servicedirektør for enheten Tjänster för kompetensutveckling i Lapplands arbets- och näringsbyrå i finske Torneå, og Staffan Landström, stedfortredende markedssjef ved Arbetsförmedlingen med markedsområde Norra Norrland. Begge er styremedlemmer i Utdanning Nord og sammen med Ingunn Hagen ansvarlige for å rekruttere Utdanning Nords neste direktør.

Det finnes attraktive jobber også utenfor byene

Birgitta Jysky, Kommunikationschef Utbildning Nord 

– Det finnes viktige og spennende jobber også utenfor byene, ja, til og med i små kommuner som Övertorneå, men mange kommer nok ikke engang på å lete utenfor byene. Virksomheten vår er kanskje liten ut fra enkelte aspekter, men den er enestående i nordisk sammenheng, og så vidt vi vet, det eneste eksempelet på konkret nordisk samarbeid på utdanningsområdet som nå har fungert i 45 år. I lokalsamfunnet er vi naturligvis en viktig aktør, blant annet som kommunens nest største arbeidsgiver, sier Birgitta Jysky, som er kommunikasjonssjef ved Utdanning Nord.

Övertorneå – en knakende god kommune
– Övertorneå er en attraktiv kommune. Kommuneskatten er lav, man bor billig og bra, og kommunens barnehager og skoler er ifølge flere målinger blant de beste i Sverige. Området har også gode muligheter for dem som ønsker et variert natur og friluftsliv, og har godt utvalg av allsidige idrettsaktiviteter som du kan drive med uten at det koster all verden. Vi som bor her, kunne nok ønske oss et mer utbygd kommunikasjonsnett, men faktum er at reisetiden til flyplassene bare er cirka én til halvannen time, avhengig av om du velger en av de finske flyplassene eller Luleå flyplass, som er den nærmeste større flyplassen på svensk side. Særlig for barnefamilier er Övertorneå en knakende god kommune å bo og leve i.

Alderssammensetningen i hele det østre Norrbotten gjør også at rekrutteringsbehovet er stort, ikke minst innenfor de kommunale virksomhetene, på grunn av de mange som er i ferd med å gå av med pensjon nå og de kommende årene. Her er det både arbeid og fantastiske omgivelser å bo i – hva mer kan man ønske seg, avslutter Birgitta Jysky.Flere nyheter

Fra økonomi til ventilasjon

21. mai. 2024
Keijo Flinkman grep muligheten og gikk over til en helt annen bransje. Da han ikke lyktes med å få jobb i sin egen bransje, bestemte Flinkman seg...

Utdanning Nord var et naturlig valg for andre gang

13. mai. 2024
Khayri Almosrati utdannet seg først til frisør. Nå har han omskolert seg til flislegger og gulvlegger.  Khayri Almosrati har bare bodd i Sverige i...

Utdanning Nord markerer den internasjonale lykkedagen den 20. mars

19. mars. 2024
Övertorneå kommune har gjennom en tid gjennomført et pilotprosjekt for å forbedre trivselen blant sine innbyggere. En del av dette prosjektet...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Fra økonomi til ventilasjon
Keijo Flinkman grep muligheten og gikk over til en helt annen bransje. Da han ikke lyktes med å få jobb i sin egen bransje, bestemte Flinkman seg...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago