Hoppa till innehållet
4. mai. 2015

Politiet foreleste om narkotikaforebyggende arbeid

Som et ledd i vårt systematiske narkotikaforebyggende arbeid arrangerte Utdanning Nord i samarbeid med politiet nylig en forelesning for personalet som ble satt stor pris på. Politiet informerte blant annet om hvordan man kjenner igjen forskjellige typer stoff, symptomer og lignende. Etter lunsj diskuterte vi også hvordan Utdanning Nord og politiet i fellesskap kan arbeide preventivt.

– Utdanning Nord er ingen isolert boble. Vi har årlig mellom 400 og 500 studenter. De kommer fra flere land og har vidt forskjellig bakgrunn, og vi  vet ikke noe om dem før utdanningsstart. Det ville være naivt å tro at akkurat vi skulle være forskånet for stoffmisbruk når det finnes stoff overalt og det dessuten blir stadig lettere tilgjengelig for hvem som helst. Vi vet at det foregår narkotikabruk blant studentene. Selv om det bare berører et fåtall studenter i året, ser vi svært alvorlig på hvert eneste tilfelle, sier Sture Troli, som er direktør for Utdanning Nord.

– Utdanning Nord har nulltoleranse for narkotika, og fra skolens side gjør vi det vi kan innenfor det regelverket vi har å forholde oss til. Vi har alltid hatt et godt samarbeid med politiet, et samarbeid som vi hele tiden utvikler. Vi ønsker at Utdanning Nord skal være et trygt sted for både studenter og personale. Det er også utrolig viktig for oss, som en viktig virksomhet i Övertorneå, at vi kan ha godt ord på oss i lokalsamfunnet. Derfor samarbeider vi også med andre i lokalsamfunnet blant annet for å fange opp tidlige signaler om mistanker om stoffbruk. En fordel i mindre samfunn er jo nettopp at fordi vi kjenner hverandre, er det lettere å ta kontakt med hverandre. Det sier Leif Lahti, personalsjef ved Utdanning Nord.

– Av andre forebyggende tiltak kan nevnes at vi gjerne ser at politiet stikker innom lokalene våre, at de rett og slett kommer på spontane besøk ofte. Vi tror at det er bra på mange måter, blant annet for å gjøre det enklere for både personalet og studentene å ta kontakt med politiet når det gjelder spørsmål og mistanker om stoffbruk. Jo tidligere vi kan gripe inn, desto bedre er det for alle – ikke minst for personen som misbruker stoff, som da raskere kan få hjelp med misbruket.

– I denne sammenhengen må vi imidlertid ikke glemme at de aller fleste av studentene våre er helt alminnelige, sunne og friske mennesker som er her for å få en yrkesutdanning, og som forutsetter et stoffritt miljø i studietiden.

April 2015Flere nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år

28. juni. 2022
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie

28. mars. 2022
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...

Utdanning Nord gir humanitær støtte til Ukraina

9. mars. 2022
På årets første styremøte besluttet styret i Stiftelsen Utdanning Nordkalotten, til daglig kalt Utdanning Nord, å gi et humanitært bidrag til...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago