Hoppa till innehållet
28. august. 2014

Utdanning Nord har fått innvilget finansiering til EU-utveksling i 2015

Utdanning Nord har søkt om finansiering til utveksling av studenter og lærere gjennom ERASMUS+. Søknaden er nå godkjent, og det er innvilget 66 398 euro til 25 deltakere. I løpet av 2015 vil 15 studenter og 10 lærere/ansatte delta i fagopplæringsprogrammet Erasmus+ mobilitet. Mobilitet-programmet bærer tittelen «Personal development and improvment of employability through mobility»
(PeDe-ImpE).

Utveksling av studenter

Studentene som deltar i prosjektet, er voksne arbeidsledige som tar arbeidsmarkedsutdanning. Fem studenter vil få praksis i bedrifter i Cork i Irland, fem skal ha praksis ved restauranter i Ancona i Italia, og fem får helsefagpraksis i Rethymnon på Kreta. Målet med utenlandspraksisen er å styrke studentenes muligheter for ansettelse etter utdanningen. 

Utveksling av personale

Til sammen fire lærere skal delta på et to ukers kurs i engelsk i Cork i Irland. Opplæringen vil foregå i et autentisk miljø med språkbad. Lærerne har stort behov for å forbedre både sin skriftlige og muntlige engelsk siden andelen studenter som kommuniserer på engelsk, stadig øker. Språket trengs også i undervisningen, der lærerne må bruke materiell som er på engelsk. 

Tre kokkelærere vil få cirka to ukers praksis ved restauranter i Ancona i Italia, under ledelse av kjente kjøkkensjefer. Utdanning Nord har i løpet av årene utviklet et godt nettverk av restauranter og kjøkkensjefer i Italia, og mange studenter har fått anledning til å praktisere i Italia – men ikke lærerne deres. 

Tre lærere i helsefag skal studere helsetjenester på Kreta i en ukes tid. De får dra på studiebesøk til ulike helseforetak og være med på helsefagstudentenes praksis på sykehus. Antall studenter med utenlandsk bakgrunn øker både i utdanningen og innenfor helse og omsorg, og det er viktig å hente kunnskap og erfaring om helsekulturen i andre land.

Organisasjonene som tar imot studentene og lærerne, er Cork Education and Training Board, ECTE og Confartigianato di Ancona.

Flere nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år

28. juni. 2022
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie

28. mars. 2022
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...

Utdanning Nord gir humanitær støtte til Ukraina

9. mars. 2022
På årets første styremøte besluttet styret i Stiftelsen Utdanning Nordkalotten, til daglig kalt Utdanning Nord, å gi et humanitært bidrag til...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago