Hoppa till innehållet
12. juni. 2014

Utdannet arbeidskraft etterspurt i Nord-Norge

Arbeidsmarkedet i Nord-Norge er svært godt i de aller fleste sektorene. For litt siden hadde vi besøk av EURES-rådgiveren Carolien Vandermissen fra NAV Finnmark. Hun informerte personalet og interesserte studenter fra Norge, Sverige og Finland om jobbmulighetene i Nord-Norge. Utdanning og det å kunne snakke et skandinavisk språk er en av grunnforutsetningene for å få jobb i Norge.

Utdanning kreves

Nord-Norge er, i likhet med hele Nordkalotten, et gigantisk vekstområde. Faktisk er det her i nord at det blir investert mest i hele Europa, og det er en utvikling som kommer til å fortsette lenge. Det forutsetter selvsagt at verdensmarkedets etterspørsel etter råvarene våre varer ved, og at det finnes nok kapital til å takle utbyggingen av infrastruktur osv.

Til tross for at arbeidsmarkedet er virkelig godt, kreves det likevel en del før man får arbeid i Norge, fortalte Carolien Vandermissen.

– For det første må man ha utdanning. I dag får man ikke jobb uten utdanning, og helst bør man kunne norsk eller et annet skandinavisk språk. I noen yrker trenger man også engelsk.

Mekanikere og elektrikere er etterspurt

Carolien Vandermissen Mange av de yrkene vi utdanner til her i Utdanning Nord, er svært ettertraktede. Vandermissen fortalte at for eksempel Sydvaranger Gruve i Kirkenes hadde ledig cirka 50 stillinger i mai, blant annet elektriker- og mekanikerstillinger. 

Stadig flere arbeidssøkere fra Sverige og Finland søker seg til Nord-Norge. Noen av finnene jobber i reiselivsnæringen, og blant annet programmerere fra Uleåborg-området har funnet jobb i Nord-Norge.

– Det at IT-selskapene har kunnet rekruttere blant annet tidligere Nokia-ansatte, har gjort at akkurat programmerere ikke lenger er mangelvare i Nord-Norge, forklarer Vandermissen.

Arbeidsgiverne i Nord-Norge ønsker i stadig større grad at medarbeiderne bosetter seg på stedet. Statoil har gått i bresjen her, og det eneste problemet er boligmangelen. Det er en utfordring som det tar litt tid å løse.

EURES – en ressurs for både rekrutterere og jobbsøkere

EURES står for European Employment Service. I Norge er det minst én EURES-rådgiver i hvert fylke, alt i alt 31 rådgivere. I Sverige er det cirka 60–70 rådgivere, og Finland har om lag 50–60. Det finnes også rådgivere rundt om i Europa, og til sammen har nettverket mye
kunnskap som så vel jobbsøkere som rekrutterere kan benytte seg av. Jobbsøkerne får informasjon om arbeidsmarkedet, hjelp med jobbjakten og for eksempel råd om hvordan CV-en bør se ut, informasjon om hvilke arbeidsrettslige regler som gjelder, og dessuten hvordan det er å leve og bo i landet. Arbeidsgiverne kan få hjelp med rekrutteringstjenester, blant annet å utforme annonsen slik at den fungerer i det aktuelle landet.

Her kan du få med deg Carolien Vandermissens presentasjon, lese mer om arbeidsmarkedet i ulike bransjer, få tips til CV-en samt finne gode koblinger til ledige stillinger (PDF Engelsk)Flere nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år

28. juni. 2022
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie

28. mars. 2022
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...

Utdanning Nord gir humanitær støtte til Ukraina

9. mars. 2022
På årets første styremøte besluttet styret i Stiftelsen Utdanning Nordkalotten, til daglig kalt Utdanning Nord, å gi et humanitært bidrag til...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago