Hoppa till innehållet
24. april. 2014

Ta initiativ til en samnordisk yrkeslærerutdanning

Utdanning Nord burde ta initiativ til en samnordisk yrkeslærerutdanning. Det sa Martti Pietilä, Principal Lecturer (eng) ved Uleåborgs yrkeslärarhögskola, da han besøkte Utdanning Nord for litt siden. Besøket kom i forbindelse med at noen av lærerne fra Utdanning Nord tar yrkeslærerutdanning ved Uleåborgs yrkeslärarhögskola, og Pietilä inspiserte lærerstudentenes timer og undervisning.

Utdanning Nord har en god utdanningsmodell

Pietilä mente at mange andre utdanningsinstitusjoner kunne ha mye å lære av den modellen som Utdanning Nord bruker, med blant annet fortløpende opptak, individuelle utdanningsplaner og Utdanning Nords didaktiske modell der metoden bygger på en stor grad av learning by doing. Selve utdanningsmiljøet er også svært interessant med studenter fra flere land og med store variasjoner i de enkeltes bakgrunn og tidligere kunnskaper.

– Mye av den måten dere arbeider med yrkesutdanning på, burde være en del av det vanlige utdanningssystemet. Dere burde ta initiativ til en samnordisk yrkeslærerutdanning. Men ingenting er så bra at det ikke kan forbedres – også Utdanning Nords modell bør utvikles videre, sa Martti Pietilä.

Yrkeskunnskaper må påbygges med pedagogisk utdanning

Læring utvikler seg best i et likestilt miljø, det vil si der lærere og studenter er jevnbyrdige, men læreren skal alltid være en god rollemodell. Det å veilede studenter kan mange ganger være en utfordring for læreren. Yrkeslærere har ikke alltid hatt like godt grep om teorien. Det er på mange måter et spørsmål om innstilling, mener Pietilä.

Også Utdanning Nord har tradisjonelt satt yrkeskunnskaper fra bransjen høyere enn formell yrkeslærerutdanning når de har rekruttert yrkeslærere. Det er fortsatt viktig, men det blir stadig tydeligere at det ikke er nok med gode yrkeskunnskaper. Lærerne trenger også pedagogisk videreutdanning. Utdanning Nord oppmuntrer sine lærere til å ta videreutdanning, og de siste årene har flere lærere også tatt yrkeslærerutdanning.

Bedre enn forventet

Ali Saukkoriipi og Jukka Kauvosaari

Bildetekst: I fjor høst begynte Ali Saukkoriipi og Jukka Kauvosaari på lærerutdanningen ved Uleåborgs yrkeslärarhögskola. Utdanningen går over cirka to år og tas parallelt med det ordinære arbeidet som lærer på henholdsvis automasjonstekniker- og kjølemontørutdanningen.

– Jeg har undervist i mange år og har lært det jeg kan, ved å prøve meg frem. Nå har jeg fått innblikk i hva undervisningen i beste fall kan være, og forståelse for hvorfor noen metoder har fungert bedre enn andre. Jeg synes yrkeslærerutdanningen er mye mer virkelighetsnær enn det jeg har fått inntrykk av fra andre som har tatt lærerutdanning. Slik oppsummerer Ali Saukkoriipi sitt inntrykk av utdanningen så langt.

Også Jukka Kauvosaari er fornøyd.

– Jeg har allerede lært meg nye verktøy og fått ny innsikt i blant annet ndervisningsformer. Det er viktig at vi forstår det flerkulturelle miljøet. Hvor følsomme studentene er, kan variere – ikke bare på grunn av kulturforskjeller, men for eksempel avhengig av dags-formen. Et ord eller en setning kan ødelegge mye. Alle kan utvikle seg, og vi kan bidra til å finne de sterke sidene hos hver enkelt.

– Skolen skal være et trivelig og inspirerende sted å være, skyter Martti Pietilä inn til slutt.Flere nyheter

Fra økonomi til ventilasjon

21. mai. 2024
Keijo Flinkman grep muligheten og gikk over til en helt annen bransje. Da han ikke lyktes med å få jobb i sin egen bransje, bestemte Flinkman seg...

Utdanning Nord var et naturlig valg for andre gang

13. mai. 2024
Khayri Almosrati utdannet seg først til frisør. Nå har han omskolert seg til flislegger og gulvlegger.  Khayri Almosrati har bare bodd i Sverige i...

Utdanning Nord markerer den internasjonale lykkedagen den 20. mars

19. mars. 2024
Övertorneå kommune har gjennom en tid gjennomført et pilotprosjekt for å forbedre trivselen blant sine innbyggere. En del av dette prosjektet...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Fra økonomi til ventilasjon
Keijo Flinkman grep muligheten og gikk over til en helt annen bransje. Da han ikke lyktes med å få jobb i sin egen bransje, bestemte Flinkman seg...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago