Hoppa till innehållet
14. februar. 2014

Besøk fra NAV Unjarga-Nesseby idag

John Vegard Seim Soini som er førstekonsulent ved  NAV Unjarga-Nesseby i Finnmark, avla et besøk hos oss i dag. Unjarga-Nesseby kommunen ligger i Varangerfjorden hvor det er et NAV kontor som har fire ansatte og de ansatte der har et nært  samarbeid med NAV kontoret i Tana som har seks ansatte. Vegard besøkte alle avdelingene og traff Larissa Skomsvold Sytnik, som er ansatt av NAV på Utdanning Nord og hun vil overta etter Nora
Erlandsen som senere i vår går inn i pensjonistenes rekker.

- Besøket her var interessant. I vårt område er det for eksempel en voksende industri der
det vil bli behov for mekanikere, sier Vegard etter omvisningen på skolen.

Bildetekst: Fra venstre: John Vegard Seim Soini fra NAV Unjarga-Nesseby og Larissa
Skomsvold Sytnik, nye saksbehandler på NAV-kontoret på Utdanning Nord.Flere nyheter

Direktøren fortsetter i to nye år

28. juni. 2022
Det har en stund vært klart at styret i Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, eller Utdanning Nord i dagligtalen, har tillit til Leif Lahti som leder...

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie

28. mars. 2022
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...

Utdanning Nord gir humanitær støtte til Ukraina

9. mars. 2022
På årets første styremøte besluttet styret i Stiftelsen Utdanning Nordkalotten, til daglig kalt Utdanning Nord, å gi et humanitært bidrag til...

Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Vurdering og godkjenning av realkompetansen hos eksisterende ansatte i Överkalix – en suksesshistorie
Överkalix har gjennomført et prosjekt kalt Överkalix – den gode kommunen, med medfinansiering fra Det europeiske sosialfond. Formålet med...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago