Hoppa till innehållet

Kustannukset työvoimakoulutuksen aikana – Suomi

Työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan myös Suomessa koulutusajalta samaa työttömyysetua (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä ollessaan. Samalta ajalta maksetaan lisäksi kulukorvausta.  Kulukorvauksen suuruus on 16,82 €/vrk Koulutus Nordissa tapahtuvan koulutuksen ajalta. Kulukorvausta voidaan maksaa joko viideltä tai seitsemältä päivältä viikossa.

Tietoja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta, koulutusmahdollisuuksista ja koulutukseen hakeutumistavoista sekä koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat: Koulutusneuvonnasta +358 295 020 702 (ma–pe klo 9–17) tai sähköpostilla: utbildningsradgivning[a]te-byran[.]fi

Asumiskulut korvataan suomalaisille opiskelijoille.
Työ- ja elinkeinohallinto kustantaa soluasunnon yli 70 km:n päästä tuleville opiskelijoille.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus saada perheasunto, mutta silloin perheenjäseniltä peritään vuokra. Myös työssä oppimisen aikaiset asumiskustannukset voidaan korvata tietyin ehdoin.

Kustannukset työvoimapoliittisen koulutuksen aikana – Ruotsi

Ruotsalaisille opiskelijoille maksetaan keskitetysti korvausta koulutuskustannuksista sekä aktivointitukea. Heille maksetaan keskitetysti myös päivärahaa ja yksi kotimatka kuukaudessa. Asunto järjestetään kaikille opiskelijoille, myös perheelle. Jos asut lähialueella ja voit opiskella kotoasi käsin, sinulla on oikeus saada matkakulukorvausta. Ruotsalaiset hakijat voivat myös tehdä yhden maksuttoman tutustumiskäynnin Koulutus Nordiin. Tutustumiskäynnistä aiheutuvat kulut, matka- ja mahdolliset yöpymiskustannukset korvataan keskitetysti. Lisätietoja työvoimapoliittisen koulutukseen hakeville löytyy vasemmalla olevasta valikosta tutustumiskäynnit.

Kustannukset työvoimapoliittisen koulutuksen aikana – Norja

Työmvoimapoliittisen koulutukseen osallistuvalla on oikeus saada osittaista taloudellista tukea.
Minkä tyypistä korvausta voit saada?

• Toimeentulotukea (peruskorvaus ja lapsikorotus) Avustusta lisäkustannuksiin (lisätuki)
• Korvausta asunnon ja oppilaitoksen välisistä matkoista
• Valvontalisää
• Korvausta kahdella paikkakunnalla asumisesta
• Korvausta kotimatkoista
• Korvausta koulutusmateriaalista
• Korvausta hoitokustannuksista

Oikeus korvaukseen ei vaikuta mahdollisiin lapsilisiin.

Kuntoutustukea, työttömyystukea, sairauspäivärahaa tai siirtymäkauden tukea saavien hakijoiden on ennen koulutuksen aloittamista selvitettävä oma tilanteensa NAV:n kanssa. NAV korvaa matkakustannukset opiskelupaikalle Norjassa.


Oppilaitos

Koulutus Nord sijaitsee yhdessä Ruotsin nopeimmin kasvavista alueista, mikä heijastuu myös koulun toimintaan.

Me uskomme tulevaisuuteen ja toivomme, että myönteinen asenteemme tarttuu sinuunkin opiskellessasi täällä.

Lue lisää

Opiskelijat

Koulutus Nordin opiskelijana saat opiskella tuttavallisessa ja turvallisessa ympäristössä, jossa saat kokea elinikäistä oppimista joka päivä. 

Lue lisää

Yleistä asumisesta

Koulutus Nord takaa asunnon kaikille muilta paikkakunnilta ja muista maista tuleville opiskelijoille.

Tutustu majoitus

Uutiset

Working@The Arctic - Endless possibilities
Arctic Labour -hanke järjestää Working @ The Arctic – Endless Possibilities -seminaarin Clarion hotels Sensessä Luulajassa torstaina 10.10.2019....
Toivotamme kylän asukkaat tervetuloa meidän toiminta-alueelle!
Olemme investoineet ulkokuntoilulaitteisiin ja minigolfiin kehittääksemme vapaa-ajan tarjontaa meidän opiskelijoille, kutsuakseen spontaaniin...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago