Hoppa till innehållet

Yleistä koulutuksista

Koulutus Nordin ydintoiminta perustuu yksilöllisiin opetusmenetelmiin, jotka antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden hankkia koulutus niin suomen kuin ruotsinkin kielellä ja joissakin tapauksissa myös norjan ja englannin kielellä. Etusijalla ovat ihminen, käytännön oppiminen ja todellisuuspohjaisuus. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan yksilöllinen koulutussuunnitelma, jossa otetaan huomioon hänen aiemmat tietonsa, ammattikokemuksensa, koulutuksensa jne. Opiskelu on kokopäiväistä ja koostuu ohjatusta itseopiskelusta, monista käytännön harjoituksista, ryhmä- ja projektitöistä sekä yrityksissä tapahtuvasta harjoittelusta.

Työssä oppimisjakso

Kaikkiin koulutuksiin sisältyy 4–9 viikon työssä oppimisjakso jossakin alan yrityksessä. Käytännön työharjoittelu on yleensä paras tapa oppia ja sen aikana on myös mahdollisuus soveltaa ja kehittää koulusta saatuja valmiuksia. Monille työssä oppimisjakso avaa mahdollisuuden työpaikkaan. Siksi suosittelemmekin, että opiskelijat suorittavat työssä oppimisjakson kotipaikkakunnallaan. Työssä oppimisjakson voi myös suorittaa toisessa maassa. Lisätietoja tästä on kohdassa kansainvälistyminen.

Läheistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa

Meistä on tärkeätä, että ammattikoulutuksemme perustuvat todellisuuteen ja takaavat työpaikan. Siitä syystä toimimme läheisessä yhteistyössä niiden toimialojen kanssa, joilla järjestämme koulutuksia. Ammattiopettajamme osallistuvat säännöllisesti alan tapaamisiin ja suorittavat myös itse työharjoittelua niissä ammateissa, joissa he toimivat opettajina.

Koulutuksen sisällön, opetusvälineiden sekä pätevyyden on vastattava mahdollisimman hyvin toimialan asettamia vaatimuksia. Varmistaaksemme, että kaikki koulutukset pysyvät ajan tasalla, järjestämme säännöllisiä ns. toimialaneuvostokokouksia.

Toimialaneuvostossa on edustajia kaikista kolmesta maasta, Ruotsista, Suomesta ja Norjasta. Siinä on oltava myös edustajia työnantajien (esim. yrittäjien), työntekijöiden (esim. ammattiyhdistysten), ostajien (työvoimatoimistojen) ja Koulutus Nordin (ammattiopettajien ja koulutuspäälliköiden) edustajia. Kokouksessa selvitetään toimialan nykyisiä erikoispiirteitä, tulevaisuuden näkymiä ja pätevyysvaatimuksia. Toimialaneuvoston kokouksessa tehdään mm. koulutuksen sisältöä, pituutta jne. koskevia ehdotuksia.

Kielitaito

Opetuskielenä on ruotsi tai suomi, joissakin tapauksissa myös norja ja englanti. Kirjallisuus ja muu koulutusmateriaali on suomen-, ruotsin- ja norjankielistä. Tietotekniikan ja automaatiotekniikan koulutuksessa kirjallisuus on englanninkielistä. Useimmat suomalaiset harjoittavat opintojaan suomen kielellä, ruotsalaiset ja norjalaiset taas ruotsin kielellä.

Lähes kaikki ammattiopettajat puhuvat sekä ruotsia että suomea. Peräti 95 % Koulutus Nordin henkilöstöstä on kaksikielistä.

Työvoimapoliittisen koulutusten osalta kunkin maan työvoimatoimistot arvioivat työnhakijan kielitaidon, ennen kuin tekevät koulutusta koskevan päätöksen.


Oppilaitos

Koulutus Nord sijaitsee yhdessä Ruotsin nopeimmin kasvavista alueista, mikä heijastuu myös koulun toimintaan.

Me uskomme tulevaisuuteen ja toivomme, että myönteinen asenteemme tarttuu sinuunkin opiskellessasi täällä.

Lue lisää

Opiskelijat

Koulutus Nordin opiskelijana saat opiskella tuttavallisessa ja turvallisessa ympäristössä, jossa saat kokea elinikäistä oppimista joka päivä. 

Lue lisää

Yleistä asumisesta

Koulutus Nord takaa asunnon kaikille muilta paikkakunnilta ja muista maista tuleville opiskelijoille.

Tutustu majoitus

Uutiset

Toivotamme kylän asukkaat tervetuloa meidän toiminta-alueelle!
Olemme investoineet ulkokuntoilulaitteisiin ja minigolfiin kehittääksemme vapaa-ajan tarjontaa meidän opiskelijoille, kutsuakseen spontaaniin...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago