Hoppa till innehållet

Yleistä koulutuksista

Koulutus Nordin ydintoiminta perustuu yksilöllisiin opetusmenetelmiin, jotka antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden hankkia koulutus niin suomen kuin ruotsin kielellä ja joissakin tapauksissa myös norjan ja englannin kielellä. Etusijalla ovat ihminen ja käytännön oppiminen. Koulutusaika on yksilöllinen opiskelijan aikaisemmista tiedoista, ammattikokemuksesta, koulutuksesta ja henkilökohtaisista valinnosta riippuen. Opiskelu on kokopäiväistä ja koostuu itsenäisestä opiskelusta opettajan johdolla, käytännön harjoituksista, ryhmä- ja projektitöistä sekä yrityksissä tapahtuvasta harjoittelusta.

Työssäoppimisjakso

Kaikkiin koulutuksiin sisältyy 4–9 viikon työssäoppimisjakso jossakin alan yrityksessä. Käytännön työharjoittelu on yleensä paras tapa oppia ja sen aikana on myös mahdollisuus soveltaa ja kehittää koulussa saatuja valmiuksia. Monille työssäoppimisjakso avaa mahdollisuuden työpaikkaan. Siksi suosittelemmekin, että opiskelijat suorittavat työssäoppimisjakson kotipaikkakunnallaan. Työssäoppimisjakson voi myös suorittaa toisessa maassa. Lisätietoja tästä on kohdassa kansainvälistyminen.

Läheistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa

Toimimme läheisessä yhteistyössä niiden toimialojen kanssa, joilla järjestämme koulutuksia. Ammattiopettajamme osallistuvat säännöllisesti alan tapaamisiin ja suorittavat myös itse työharjoittelua niissä ammateissa, joissa he toimivat opettajina.

Koulutuksen sisällön, opetusvälineiden sekä pätevyyden on vastattava mahdollisimman hyvin toimialan asettamia vaatimuksia. Varmistaaksemme, että kaikki koulutukset pysyvät ajan tasalla, järjestämme säännöllisiä ns. toimialaneuvostokokouksia.

Toimialaneuvostossa on edustajia kaikista kolmesta maasta; Ruotsista, Suomesta ja Norjasta. Siinä on oltava myös edustajia työnantajien (esim. yrittäjien), työntekijöiden (esim. ammattiyhdistysten), ostajien (TE-palveluiden) ja Koulutus Nordin (ammattiopettajien ja koulutuspäälliköiden) edustajia. Kokouksessa selvitetään toimialan nykyisiä erikoispiirteitä, tulevaisuuden näkymiä ja pätevyysvaatimuksia. Toimialaneuvoston kokouksessa tehdään mm. koulutuksen sisältöä, pituutta jne. koskevia ehdotuksia.

Opetuskieli

Opetuskielenä on ruotsi tai suomi, joissakin tapauksissa myös norja ja englanti. Kirjallisuus ja muu koulutusmateriaali on suomen-, ruotsin- ja norjankielistä. Tietotekniikan ja automaatiotekniikan koulutuksessa kirjallisuus on englanninkielistä. 

Lähes kaikki ammattiopettajat puhuvat sekä ruotsia että suomea. Peräti 95 % Koulutus Nordin henkilöstöstä on kaksikielistä.

Työvoimakoulutusten osalta kunkin maan työvoimatoimistot arvioivat työnhakijan kielitaidon, ennen kuin tekevät koulutusta koskevan päätöksen.


Oppilaitos

Koulutus Nord sijaitsee yhdessä Ruotsin nopeimmin kasvavista alueista, mikä heijastuu myös koulun toimintaan.

Me uskomme tulevaisuuteen ja toivomme, että myönteinen asenteemme tarttuu sinuunkin opiskellessasi täällä.

Lue lisää

Opiskelijat

Koulutus Nordin opiskelijana saat opiskella tuttavallisessa ja turvallisessa ympäristössä, jossa saat kokea elinikäistä oppimista joka päivä. 

Lue lisää

Yleistä asumisesta

Koulutus Nord takaa asunnon kaikille muilta paikkakunnilta ja muista maista tuleville opiskelijoille.

Tutustu majoitus

Uutiset

Teema: Lukio-ohjelma valinta - Rakennuslinja
Nimi: William Alanentalo Asun Mataringissa Opiskelen Rakennuslinjan 3. vuosikurssilla Kerro lyhyesti itsestäsi Nimeni on William Alanentalo ja...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago