Hoppa till innehållet

Examineringsprov, teoretiskt och praktiskt prov för ansökan om certifikat kyla

Alla som arbetar med fluorerade växthusgaser måste enligt köldmedieförordningen vara certifierade av Incert för arbeten enligt de nya certifieringskategorierna I, II, III, IV eller V. Utbildning Nord är det nordligaste av Incert godkända examinationscentrat där examensprov kan avläggas.

Sedan 4 juli 2011 gäller att man måste ha ett personligt certifikat. På Köldmedier - Incert kan du läsa mer om kraven i köldmedieförordningen.

Innehåll

Examineringsprovet består av två delar, ett praktiskt prov (4h)  och ett teoretiskt prov (2 h). Examineringsprovet omfattar personkompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier och energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar.

Efter godkända prov ansöker du sedan om certifikat hos Incert, som är det certifieringsorgan som utfärdar dessa.  Avgift för certifikat tillkommer då från Incert. Utfärdat certifikat gäller ett år i taget och kan förlängas via årliga intyg. Giltighetstiden för ett certifikat är max 5 år.

Pris: Teoretiskt prov 2 800 kr och praktiskt prov 4 500 kr. Moms tillkommer. I priset ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

För förnyelse av examinationen räcker det med Teoretiska provet (2 800 kr).  

Till detta tillkommer INCERTs avgift för utfärdande av certifikat:

  • Nytt certifikat 4 500 SEK (giltigt 5 år).
  • Förnyelse av certifikat 4 300 SEK (giltigt 5 år). 

Priserna gäller från 2020-07-01.

I anslutning till examinationen erbjuder vi även en prep-utbildning som vi kör innan man skriver provet, inget krav att gå den, men en rekommendation att repetera och uppdatera sig innan man gör omexamineringen (3 500 kr + moms). I priset ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

 

 

 

Kontakt

Thomas Nilsson

+46 72 555 07 36

Utbildningsstart

Enligt överenskommelse.

Skolan

Utbildning Nord ligger i en av landets mest expansiva regioner vilket också avspeglas i skolan.

Utbildningarna bedrivs på två olika platser, Övertorneå och Hedenäset. Här finns en framtidstro och positiv inställning.

Läs mer om skolan

Studera med oss

Som studerande vid Utbildning Nord kommer du till en familjär och ödmjuk miljö där du får ett livslångt lärande varje dag.

Läs mer om studerande

Boende

Alla våra studerande som kommer från andra orter och länder garanteras boende genom Utbildning Nord.

Kolla på våra boende

Nyheter

Inskriven på Arbetsförmedlingen och behov av utbildning - Kom på studiebesök!
Är du idag arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och intresserad av en utbildning inom ett bristyrke? Det är Arbetsförmedlingen som beslutar...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago