Hoppa till innehållet

Organisasjon

Direktørvervet ved Utdanning Nord (med det juridiske navnet Stiftelsen Utdanning Nordkalotten) alternerer mellom Finland, Norge og Sverige med fire–åtte års intervall. På den måten styrker man også Utdanning Nords nordiske særpreg. Leif Lahti fra Sverige har vært direktør for Utdanning Nord siden 1. juli 2016. 

Utbildning Nords styrelseledamöter 2017:

Finland:
Markku Virtanen, rådgivende tjenestemann, Arbets och näringsministeriet (SE)
Tero Hyttinen, servicedirektør, Lapplands arbets- och näringsbyrå.

Suppleant:
Tiina Polo, Arbets- och näringsministeriet. 
Satu Huikuri, Lapplands ELY-central.

Norge:
Arnold Eliseussen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Finnmark.

Suppleant:
Eva-Lill Johansen Margit, avdelingsdirektør, Arbeids- og velferdsetaten, Finnmark.

Sverige:
Nina Gustafsson Åberg, Arbetsmarknadsdepartementet.
Staffan Landström, Arbetsförmedlingen, markedsområde nordre Norrland, styreleder.

Suppleant:
Erika Ekström, Arbetsmarknadsdepartementet.
Tomas Mörtberg, kommunalråd, Övertorneå kommune.

Personalrepresentant:
Jari Ylitapio

Elevrepresentant:


Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

God jul
God jul og godt nytår!  


Instagram #utbildningnord

Sitemap
Powered by Yago