Hoppa till innehållet

Oppdatert informasjon 25. september

 

INFORMASJON I ANLEDNING KORONAPANDEMIEN

Utdanning Nord følger den svenske Folkhälsomyndighetens råd og anbefalinger om forebyggende tiltak for å redusere smittespredning. Vi følger ekspertmyndighetens vurdering av situasjonen aktivt. Vi er også i kontinuerlig kontakt med kriseledelsen i kommunen.

Utdanning Nords kriseledelse samles og vurderer situasjonen fortløpende, og ved behov gjennomfører vi tiltak i henhold til nasjonale retningslinjer og basert på lokale behov.

Oppdatert informasjon 25. september

----

Finland skjerper innreiserestriksjonene fra mandag 28. september

Fra og med mandag er det ikke tillatt med fritidsreiser til Finland fra Sverige eller Norge. De skjerpede innreisereglene omfatter ikke pendling i forbindelse med arbeid eller andre nødvendige reiser. Daglig trafikk mellom grensekommunene i Finland, Norge og Sverige er fortsatt mulig for innbyggerne. Finland har nå også utvidet begrepet «grensesamfunn» slik at det omfatter grensekommunene i sin helhet. Restriksjonene gjelder til 18. oktober.

Merk at reiserestriksjonene kan bli endret fra uke til uke i forbindelse med at den finske myndigheten for helse og velferd (THL) analyserer den såkalte insidensen for hvert land, som ikke må overstige en grenseverdi på 25 nye sykdomstilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene.

Fra og med 1. oktober anbefales to frivillige koronatester for reisende som kommer til Finland fra land som har en høyere insidens, og som innreise til Finland er begrenset for. Ett unntak er at det er mulig å pendle til arbeid i Finland fra Sverige og Estland uten å gå i frivillig karantene eller la seg teste. Karantenefritak gjelder også for innbyggere i grensesamfunnene ved landegrensene mellom Finland og Sverige og mellom Finland og Norge.

Kilde: Statsrådet, Tornedalsrådet, https://yle.fi/uutiset/3-11561839

Viktig om Covid-19

Regler

 • Hvis du er det minste syk, må du holde deg hjemme og melde deg syk i henhold til rutinen som læreren har informert om. Du som bor i Övertorneå og har forkjølelsessymptomer, kan bestille time til prøvetaking for Covid-19 på Hälsocentralen i Övertorneå. Dette bestilles via sykepleier på tlf. 0927-797 55.
 • Vask hendene ofte med såpe og vann, i minst 20 sekunder.
 • Håndsprit er utplassert på steder der det ikke er mulig å vaske hendene.
 • Hvis du må nyse, gjør du det i albuen.
 • Unngå å berøre øynene, munnen og nesen med hendene.
 • Viktig: Hold avstand til andre i alle situasjoner – i klasserommet, når du står i kø, og i all kontakt med andre.

Viktige telefonnumre:

Generelle spørsmål om koronaviruset og ved bekymring: Ring det nasjonale nummeret i Sverige: 113 13

Ring Vårdguiden 1177 hvis du har alvorlige sykdomssymptomer og mistenker at du har koronaviruset.

Helserådgivning i Finland>>

Helserådgivning i Norge>>
 

Lenker til annen informasjon

Svenske Folkhälsomyndigheten gir råd >>

Folkehelseinstituttet i Norge >>

Informasjon fra Övertorneå kommune i anledning koronapandemien >>

 

----

Oppdatert informasjon 16. september

Finland åpner opp og gjør endringer i innreisereglene

Finland hever grensen for andelen smittede til maks 25 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere i løpet av to uker.

Innreisebegrensningene oppheves dermed for blant annet Sverige og Norge fra og med lørdag 19. september.

Finland har utviklet en såkalt hybridstrategi, som vil bli innført i tre trinn, og som skal erstatte overvåkningen av de indre grensene fra 23. november, da en nødvendig lovendring trer i kraft.

Fase 1 – fra og med 19. september

 • Ny grenseverdi på 25 tilfeller per 100 000 innbyggere i løpet av de siste to ukene.
 • 14 dagers frivillig karantene og forhåndstesting, og en andre test anbefales for alle som ankommer Finland fra land med en høyere smitteforekomst enn grenseverdien.

Fase 2 – overgangsordning fra 1. oktober til 22. november

 • Grenseverdi på 25 tilfeller per 100 000 innbyggere i løpet av de siste to ukene.
 • 14 dagers frivillig karantene og forhåndstesting, og en andre test anbefales for alle som ankommer Finland fra land med en høyere smitteforekomst enn grenseverdien.
 • Hvis reisen ikke varer i mer enn 72 timer, kreves verken karantene eller en test nummer to.

Fase 3 – ny ordning fra og med 23. november

 • Grenseverdi på 25 tilfeller per 100 000 innbyggere i løpet av de siste to ukene.
 • For reisende som kommer fra land med en høyere smitteforekomst enn grenseverdien, kreves et negativt testresultat før innreise. I Finland skal den reisende være i karantene i 14 dager. Karantenen kan avsluttes tidligere dersom man etter tre døgn får et nytt testresultat som er negativt.
 • Hvis reisen ikke varer i mer enn 72 timer, kreves verken karantene eller en test nummer to.

Kilde: det finske statsrådet (på svenske)

----

Oppdatert informasjon 17. juni

----

Fjernundervisningen fortsetter for alle elever som ikke bor i nærområdet i Nord-Finland og Nord-Sverige. Alle elever som skal være på skolen, har fått beskjed om det av sin arbeidsformidler eller lærer. Alle andre – det vil si de fleste – skal fremdeles ha fjernundervisning.
Finske elever som får fjernundervisning, fortsetter med det, i alle fall ut uke 30. Vi følger med på utviklingen i Sverige og Finland. Elevene vil bli kontaktet av TE-byrå/lærer når det er mulig å gjenoppta nærundervisningen. Fjernundervisningen fortsetter også for norske elever, i alle fall ut uke 30. Vi følger med på utviklingen i Norge og blant annet på om Norge innfører lettelser i reiserådene for Sverige. For svenske elever som får fjernundervisning, gjelder fremdeles at dette foreløpig fortsetter til 1. september.

Viktig om Covid-19

Regler

 • Hvis du er det minste syk, må du holde deg hjemme og melde deg syk i henhold til rutinen som læreren har informert om. Du som bor i Övertorneå og har forkjølelsessymptomer, kan bestille time til prøvetaking for Covid-19 på Hälsocentralen i Övertorneå. Dette bestilles via sykepleier på tlf. 0927-797 55.
 • Vask hendene ofte med såpe og vann, i minst 20 sekunder.
 • Håndsprit er utplassert på steder der det ikke er mulig å vaske hendene.
 • Hvis du må nyse, gjør du det i albuen.
 • Unngå å berøre øynene, munnen og nesen med hendene.
 • Viktig: Hold avstand til andre i alle situasjoner – i klasserommet, når du står i kø, og i all kontakt med andre.

----

Oppdatert informasjon 9. juni

----

Nye elever fra Finland og Sverige begynte på skolen 9. juni. Hjertelig velkommen til oss!

Fjernundervisningen fortsetter for alle elever som ikke bor i nærområdet i Nord-Finland og Nord-Sverige. Alle elever som skal være på skolen, har fått beskjed om det av sin arbeidsformidler eller lærer. Alle andre – det vil si de fleste – skal fremdeles ha fjernundervisning.

 

Informasjon for norske elever

De norske elevene fortsetter med fjernundervisning til i høst. Vi har ikke noen dato for når norske elever kan komme tilbake til skolen. I likhet med norske myndigheter følger vi utviklingen. Norske elever som etter avtale med læreren kan gå ut i praksis, kan gjøre det i hjemlandet sitt, men praksisen/bedriften skal godkjennes av NAV på forhånd. Læreren skal ha fått informasjon om rutinen.

Informasjon for svenske elever

Svenske elever som ikke bor i nærområdet, fortsetter med fjernundervisning til i høst, foreløpig til 1. september. Svenske elever som etter planen kan gjennomføre praksis, kan gjøre det på sitt hjemsted. Praksisstedet skal godkjennes av læreren og arbeidsformidleren på skolen.

Informasjon for finske elever

Finske elever som ikke bor i nærområdet, fortsetter med fjernundervisning. Vi følger utviklingen i Finland og ser på hvilke anbefalinger finske myndigheter gir. Elevene vil bli kontaktet av TE-byrå/lærer når det er mulig å gå tilbake til nærundervisning.

Annet

Lunsjserveringen på Restaurant Nordlys åpner 15. juni for elever som er på skolen, og den holder åpent til og med uke 27. Det serveres ikke frokost eller ettermiddagskaffe. Læreren din vil gi deg informasjon om når du kan spise lunsj.

 

Viktig om Covid-19

Regler

 • Hvis du er det minste syk, må du holde deg hjemme og melde deg syk i henhold til rutinen som læreren har informert om. Du som bor i Övertorneå og har forkjølelsessymptomer, kan bestille time til prøvetaking for Covid-19 på Hälsocentralen i Övertorneå. Dette bestilles via sykepleier på tlf. 0927-797 55.
 • Vask hendene ofte med såpe og vann, i minst 20 sekunder.
 • Håndsprit er utplassert på steder der det ikke er mulig å vaske hendene.
 • Hvis du må nyse, gjør du det i albuen.
 • Unngå å berøre øynene, munnen og nesen med hendene.
 • Viktig: Hold avstand til andre i alle situasjoner – i klasserommet, når du står i kø, og i all kontakt med andre.

----

Utdanningsvirksomhet

Fjernundervisning fortsetter. Svenske elever ved Gränsälvsgymnasiet har muligheten til å komme til skolen for praktiske eksamener eller lignende etter samråd med læreren sin. NAV utsetter arbeidspraksis i bedrift som er en del av tiltaket ved skolen frem til 4. mai 2020.

Hele Utdanning Nords utdanningsvirksomhet har siden 23. mars gått over til fjernundervisning.

Elever som allerede er i praksis, fortsetter med praksisen med mindre arbeidsgiveren meddeler noe annet. 

Restaurant Nordlys i Övertorneå vil holde stengt fra 23. mars og inntil videre. Restauranten i Hedenäset holder åpent som vanlig inntil videre. 

Medarbeiderne vil gjøre sitt beste for at fjernundervisningen skal fungere så godt som mulig.

Det er viktig at du som elev følger med på e-postmeldingene dine på Utdanning Nord og setter deg inn i informasjonen fra lærerne dine. Du må også gi læreren din private e-postadresse og aktuelle mobilnumre.

Elevenes tilgang til fellesarealene er stengt. Det gjelder for eksempel aktivitetsrommet og skolens lokaler.

Skolen er altså ikke stengt, men undervisningen blir gjennomført som fjernundervisning.

 

Annet

Medarbeidere og elever informeres fortløpende og får instrukser om tiltak for å redusere smittespredning via interne informasjonskanaler når vi har ny informasjon. Våre eksterne, digitale kanaler på nett og i sosiale medier oppdateres løpende.

 

Viktige telefonnumre:

Generelle spørsmål om koronaviruset og ved bekymring: Ring det nasjonale nummeret i Sverige: 113 13

Ring Vårdguiden 1177 hvis du har alvorlige sykdomssymptomer og mistenker at du har koronaviruset.

Helserådgivning i Finland>>

Helserådgivning i Norge>>
 

Lenker til annen informasjon

Svenske Folkhälsomyndigheten gir råd >>

Folkehelseinstituttet i Norge >>

Informasjon fra Övertorneå kommune i anledning koronapandemien >>


Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

Planene for jubileumsåret ble innstilt på grunn av korona – men det ble i alle fall en bok
Jubileumsåret vårt ble ikke slik vi hadde planlagt og drømt om, men vår unike nordiske skole fylte like fullt 50 år, og i anledning jubileumsåret...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago