Hoppa till innehållet

Uppdaterad information 12 mars

Information med anledning av Corona-pandemin

Utbildning Nord följer svenska Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer om förebyggande åtgärder gällande smittspridning. Vi följer aktivt expertmyndighetens bedömning av situationen. Vi är även i kontinuerlig kontakt med kommunens krisledningsgrupp. Utbildning Nords krisledningsgrupp samlas och värderar situationen fortlöpande och vid behov genomförs åtgärder enligt nationella riktlinjer och baserat på lokala behov.

Uppdaterad information 12 mars

Norska studerande

 • Norska medborgare måste kunna visa upp ett negativt Covid-19 test inte äldre än 48 h vid inresa till Sverige. 
 • Intyg om utbildningsplats ombesörjs av NAV.
 • Att resa via Finland till Sverige/Övertorneå är inte möjligt för tillfället.
  • Finland har stängt transit för norska medborgare.
  • Alla norska studerande hos Utbildning Nord som kommer från Troms och Finnmark ska resa till och från Övertorneå via Kiruna/Bjørnfjell, tills du får en annan information av NAV.
 • För norska studerande som kommer till Utbildning Nord gäller att man måste testa sig när man kommer till Övertorneå och vara i karantän under tiden man väntar på testsvar.

----

Uppdaterad information 26 februari 

Personalen och studerande i Granen-huset på distansundervisning

Personalen och studerande i Granen-huset är på distansundervisning t.o.m. måndag 8 mars.

 

-------------------------------------

Uppdaterad information 8 februari 

Sverige inför inreseförbud och testkrav som börjar gälla 6 februari och gäller till 31 mars

Sverige inför ett generellt krav på uppvisande av negativt covid-19 test som gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre. Det negativa testet får inte vara äldre än 48 h.

Vissa undantag

 •  För studerande och arbetspendlare gäller att man ska kunna visa upp ett test som är högst en vecka gamla.
 •  Den som bor i Sverige (tex studerande) är undantagna från kravet på negativt test 48 h test. Bär med dig intyg såsom intygar om utbildning och hyreskontrakt.

Vid gränskontrollen ska man  kunna visa upp godkända resehandlingar som pass, uppehållstillstånd samt intyg som styrker att man jobbar/studerar. För gränspendlare kan man behöva visa upp  dokument som styrker hemort, tex personbevis eller hyreskontrakt.

Viktigt:  Bedömningen av om en utlänning omfattas av något av undantagen görs alltid vid gränskontrollen. Inga förhandsbesked eller intyg lämnas. För att omfattas av ett undantag måste du kunna göra det sannolikt att du har särskilda skäl att resa in, det vill säga att du måste kunna styrka syftet med resan.

De samlade reglerna finns här >>

 

Finska studerande som pendlar dagligen mellan Finland och Övertorneå/Hedenäset

 • Studerande ber om intyg om utbildning av sin lärare.
 • Studerande som pendlar dagligen mellan sin bostad i Finland och utbildningen bör snarast boka tid för Corona test hos sin hälsocentral. Använder du gränspasseringen i Haparanda/Torneå kan du testa dig vid gränsen vid inresa till Finland (obs ej möjligt att testa sig vid utresa från Finland). För dagliga pendlare gäller att man ska visa upp ett testresultat som är max en vecka gammalt (7 dagar).
 • Obs! Testsvaret ska vara antingen på svenska eller engelska. Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige godkänner PCR-, LAMP- eller antigentest och ska komma från ett auktoriserat laboratorium i det aktuella landet. Det är resenärens ansvar att styrka att det är ett auktoriserat test. Ett positivt antikroppstest är inte giltig.

Finska studerande som bor i Sverige

 • Boende i Sverige är enligt reglerna undantagna från kravet på 48 h test. Det är det vi kan utläsa från reglerna (2021-02-03).
 • Studerande som bor i Sverige ska ha följande dokument har med sig då de återvänder till Sverige:
  • hyreskontrakt för att intyga om bostad i Sverige.
  • intyg om studieplats.
  • godkända resehandlingar (som pass).
 • Nya studerande som börjar studera hor Utbildning Nord:
  • man ska visa upp ett negativt covid-19 test inte äldre än 48 h.

Norska studerande

 • Norska medborgare måste kunna visa upp ett negativt Covid-19 test inte äldre än 48 h vid inresa till Sverige. 
 • Intyg om utbildningsplats ombesörjs av NAV.
 • Att resa via Finland till Sverige/Övertorneå är inte möjligt för tillfället.
  • Finland har stängt transit för norska medborgare.
  • Beslutet gäller till den 25. februari.
  • Alla norska studerande hos Utbildning Nord som kommer från Troms och Finnmark (både "nya" som börjar den 16. februari och nuvarande) ska resa till och från Övertorneå via Kiruna/Bjørnfjell, tills du får en annan information av NAV.
 • För norska medborgare som kommer till Sverige gäller fortfarande att man måste testa sig när man kommer samt 5 dager senare och vara i karantän under tiden.

Övrig info 

 • Hälsocentralen i Övertorneå kommer inte att kunna ombesörja veckovisa tester för finska medborgare förutom de som är anställda av regionen.
 • Ylitornio har egen testcentral vid hälsocentralen. Ylitornio har enbart kapacitet att testa kommunmedborgare.
 • Den uppkomna situationen kan förorsaka väntetider för Covid-test. Situation kan lösas med distansstudier/distansarbete.
 • För att vara helt säker på att kunna återvända från Finland till Sverige, gäller att man kan visa upp ett negativt covid-19 test inte äldre än 48 h.

Utbildningsverksamheten tillämpar en hybridstrategi med växelvis närundervisning och studier på distans.

Vid frågor med anledning av Sveriges nya inreseregler och din utbildningsplats kan du i första hand mejla Eeva Sauri, Kommunikatör: eeva.sauri@utbnord.se  eller ringa +46 72 555 08 25.

----

Uppdaterad info 25 januari

Reserestriktion från Norge till Sverige

Sverige inför inreseförbud från Norge från 25 januari till 14 februari. Jobbpendlare och vissa andra kategorier är undantagna. Alla inresande till Sverige som har vistats i Norge de senaste 14 dagarna uppmanas att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra så långt det går och att testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Arbetspendlare till Norge ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet. Se information på regeeringskansliets webbplats>>

----

Uppdaterad information 8 januari

Detta gäller för utbildningsverksamheten efter nyår:
Från 11 januari och två veckor framåt.

Hybridstrategi tillämpas och som betyder:

 • Studerande ska använda munskydd. Munskydd finns på utbildningsavdelningen.
 • Respektive utbildningsavdelning planerar hur undervisningen genomförs.
 • Utbildningsavdelningar med många studerande planeras så att studerande är växelvis på avdelningen – distans. Varje utbildningsavdelning finner sin lösning.
 • Dörrar till avdelningar ska vara stängda. Studerande får taggar till sin utbildningsavdelning av sin lärare.
 • Lärarna och personalen ska använda munskydd och visir i situationer då man inte kan hålla avstånd.
 • För studerande finns det möjlighet att köpa visir i receptionen.

----

 

Uppdaterad info 11 november

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Norrbottens län fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.
Beslutet gäller till och med den 8 december 2020, men kan förlängas.

Region Norrbotten

För den som vistas i Norrbottens län finns beslut om lokala allmänna råd:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • I Norrbotten gäller en begränsning på max 50 personer för allmänna sammankomster. Det gäller t.ex även serveringsställen. Beslutet gäller till 9 december men kan komma att förlängas.
 • Övertorneå kommun: På grund av de skärpta allmänna råden kommer alla sim- och sporthallar och bibliotek i kommunen att stängas för allmänheten för att förhindra smittspridning

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

----

Uppdaterad info 25 september

Finland skärper inreserestriktioner från måndag 28 september

Från och med måndag tillåts inte fritidsresande från Sverige och Norge till Finland. Arbetspendling och annat nödvändigt resande omfattas inte av de skärpta inresereglerna. Den dagliga gränstrafiken för invånarna i gränskommunerna i Finland, Norge och Sverige är fortsatt möjlig. Finland har nu även utvidgat gränssamfunds begreppet till att omfatta gränskommunerna i sin helhet. Ha med dig godkänd ID-handling och bevis på din folkbokföringsadress. 

Observera att resesrestriktionerna kan ändras veckovis i samband med att finska myndigheten för Hälsa och välfärd (THL) analyserat den sk incidenstalet för varje land som inte får överstiga gränsvärdet 25 nya sjukdomsfall per 100.000 invånare de senaste två veckorna.

Från och med den 1 oktober rekommenderas två frivilliga coronatester för resenärer som kommer till Finland från länder med högre incidens och från vilka inresan begränsas i Finland. Ett undantag är att man från Sverige och Estland kan pendla till arbete i Finland utan att hålla sig i karantän på eget initiativ eller låta sig testas. Trafiken är karantänfri också för gränssamfundens invånare vid landgränserna mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge.

Källa: Statsrådet, Tornedalsrådet, https://yle.fi/uutiset/3-11561839

----

Uppdaterad info 16 september

----

Finland öppnar upp och genomför förändringar i gränsreglerna

Finland har höjt gränsen för den s.k. incidensen till högst 25 konstaterade fall per 100.000 invånare.

Begränsningen för inresa avlägsnas därmed för bland Sverige och Norge från och med lördagen den 19 september.

Finland har tagit fram en s.k. hybridstrategi som kommer att införas i tre steg och som ska ersätta bevakningen av inre gränserna den 23 november när erforderliga lagändringarna vunnit laga kraft.

Fr.o.m. 19 september

 • Nytt gränsvärde på 25 fall per 100.000 invånare inom de två senaste veckorna.
 • 14 dagars frivillig karantän rekommenderas för de som anländer till Finland från länder med en högre incidens än gränsvärdet.

Övergångsmodell, 1 oktober – 22 november

 • Gränsvärde på 25 fall per 100.000 invånare inom de två senaste veckorna.
 • 14 dagars frivillig karantän samt förhandstestning och ett andra test rekommenderas för alla de som anländer till Finland från länder med en högre incidens än gränsvärdet.
 • Om vistelse varar i max 72 timmar, karantän eller ett andra test krävs inte.

Ny modell, fr.o.m. 23 november

 • Gränsvärde på 25 fall per 100.000 invånare inom de två senaste veckorna.
 • För resenärer som kommer från länder med en högre incidents än gränsvärdet, krävs det ett negativt provresultat innan inresan. I Finland ska resenären stanna i karantän i 14 dagar. Man kan avsluta karantänen om man får ett nytt negativt provresultat efter tre dygn.
 • Om vistelse varar i max 72 timmar, karantän eller ett andra test krävs inte. 

Källa: finska Statsrådet
Se Statsrådets anvisningar här >>

 

Viktigt om Covid 19

Regler

 • Är du minsta sjuk, ska du stanna hemma och sjukanmäla dig enligt rutin som läraren berättat. Du som bor i Övertorneå och har förkylningssymtom kan beställa tid för Covid-19 provtagning på Hälsocentralen i Övertorneå. Bokas via call me sköterska 0927/797 55. Se även Vårdguiden 1177.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder.
 • Det finns handsprit utplacerad där det inte finns möjlighet att tvätta händerna.
 • Nys i armvecket om du behöver nysa.
 • Undvik att röra i dina ögon, mun och näsa med dina händer.
 • Viktigt - Håll avstånd till andra, överallt, i klassrummet, i kön, i all umgänge med andra.

Viktiga telefonnummer

Allmänna frågor om Coronaviruset eller oro: Ring nationella numret 113 13.

Ring Vårdguiden 1177 om du har allvarliga sjukdomssymtom och misstänker att du har Coronaviruset.

Rådgivning i Finland - Institutet för hälsa och välfärd i Finland >>

Hälsovägledning i Norge >>

 

Länkar till annan information

Links to information about the coronavirus/covid-19 in other languages.>>

Trossamfunden i Sverige informerar på olika språk>>

Folkhälsomyndigheten ger råd på olika språk >>

Samlad information från svenska myndigheter>>

Läget i Norrbotten >>

En upplysande film om skillnad mellan förkylning, vanlig influensa och Coronaviruset >> 

Övertorneå Kommuns information med anledning av Corona-pandemin>>

 

Viktiga telefonnummer

Allmänna frågor om Coronaviruset eller oro: Ring nationella numret 113 13.

Ring Vårdguiden 1177 om du har allvarliga sjukdomssymtom och misstänker att du har Coronaviruset.

Rådgivning i Finland - Institutet för hälsa och välfärd i Finland >>

Hälsovägledning i Norge >>   
 

Övrigt

Personal och studerande informeras och får instruktioner om åtgärder för att minska smittspridningen via interna informationskanaler fortlöpande när det finns ny information att ge. Våra externa digitala kanaler såsom webben och sociala medier kanaler uppdateras kontinuerligt.

Är du sjuk, ska du stanna hemma. Gäller såväl personal som studerande. Du sjukanmäler dig enligt gällande rutin. 

 

Skolan

Utbildning Nord ligger i en av landets mest expansiva regioner vilket också avspeglas i skolan.

Utbildningarna bedrivs på två olika platser, Övertorneå och Hedenäset. Här finns en framtidstro och positiv inställning.

Läs mer om skolan

Studera med oss

Som studerande vid Utbildning Nord kommer du till en familjär och ödmjuk miljö där du får ett livslångt lärande varje dag.

Läs mer om studerande

Boende

Alla våra studerande som kommer från andra orter och länder garanteras boende genom Utbildning Nord.

Kolla på våra boende

Nyheter

Bjuder in till framtidsevent
Den 21 maj anordnar Utbildning Nord ett digitalt event under Rubriken ”Framtidslänet Norrbotten – kompetensförsörjning nyckeln till fortsatt...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago