Hoppa till innehållet

Uppdaterad information 16 juni

Information med anledning av Corona-pandemin

Utbildning Nord följer svenska Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer om förebyggande åtgärder gällande smittspridning. Vi följer aktivt expertmyndighetens bedömning av situationen. Vi är även i kontinuerlig kontakt med kommunens krisledningsgrupp.

Utbildning Nords krisledningsgrupp samlas och värderar situationen fortlöpande och vid behov genomförs åtgärder enligt nationella riktlinjer och baserat på lokala behov.

Uppdaterad info 16 juni

----

Distansundervisningen fortsätter för alla studerande som inte bor i närområdet, i norra Finland och norra Sverige. Alla studerande som ska vara i skolan har fått besked om det av sin arbetsförmedlare/lärare. För alla övriga, det vill säga majoriteten, gäller fortfarande distansundervisning. Finska studerande som är på distans fortsätter så åtminstone till och med vecka 30. Vi följer utvecklingen i Sverige och Finland. Studerande kommer att kontaktas av TE-byrå/lärare när man kan återgå till närundervisning. Distansundervisningen fortsätter även för norska studerande, åtminstone till och med vecka 30. Vi följer utvecklingen i Norge bland annat om Norge inför lättnader i reserekommendationer till Sverige. För svenska studerande som är på distans gäller fortsatt att det preliminärt fortgår till 1 september.

Viktigt om Covid 19

Regler

 • Är du minsta sjuk, ska du stanna hemma och sjukanmäla dig enligt rutin som läraren berättat. Du som bor i Övertorneå och har förkylningssymtom kan beställa tid för Covid-19 provtagning på Hälsocentralen i Övertorneå. Bokas via call me sköterska 0927/797 55.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder.
 • Det finns handsprit utplacerad där det inte finns möjlighet att tvätta händerna.
 • Nys i armvecket om du behöver nysa.
 • Undvik att röra i dina ögon, mun och näsa med dina händer.
 • Viktigt - Håll avstånd till andra, överallt, i klassrummet, i kön, i all umgänge med andra.

----


Uppdaterad info 9 juni

-----

Idag 9 juni har vi fått nya studerande från Finland och Sverige. Varmt välkommen till oss.

Distansundervisningen fortsätter för alla studerande som inte bor i närområdet, i norra Finland och norra Sverige. Alla studerande som ska vara i skolan har fått besked om det av sin arbetsförmedlare/lärare. För alla övriga, det vill säga majoriteten, gäller fortfarande distansundervisning.

Norska studerande

Norska studerande fortsätter på distans till hösten. Vi har inte något datum när norska studerande kan komma tillbaka till skolan. Vi och norska myndigheter följer utvecklingen. Norska studerande som enligt planeringen med läraren kan gå ut i praktik kan göra det i sitt hemland men praktikplatsen/företaget ska godkännas av NAV innan. Läraren ska ha fått information om rutin.

Svenska studerande

Svenska studerande, som inte bor i närområdet, fortsätter på distans till hösten, preliminärt till 1 september. Svenska studerande som i planeringen kan göra praktik ska göra det på sin hemort. Praktikplatsen ska godkännas av läraren och arbetsförmedlaren på skolan.

Finska studerande

Finska studerande, som inte bor i närområdet, fortsätter på distans. Vi följer utvecklingen i Finland bland annat vilka rekommendationer som finska myndigheter ger. Studerande kommer att kontaktas av TE-byrå/lärare när man kan återgå till närundervisning.

Övrigt

För studerande som är på skolan kommer lunchserveringen, Restaurang Nordlys öppna den 15 juni och är öppet till och med vecka 27. Ingen frukost eller eftermiddagsfika serveras. Du kommer att få information av din lärare vilken tid du kan äta lunch.

Viktigt om Covid 19

Regler

 • Är du minsta sjuk, ska du stanna hemma och sjukanmäla dig enligt rutin som läraren berättat. Du som bor i Övertorneå och har förkylningssymtom kan beställa tid för Covid-19 provtagning på Hälsocentralen i Övertorneå. Bokas via call me sköterska 0927/797 55.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder.
 • Det finns handsprit utplacerad där det inte finns möjlighet att tvätta händerna.
 • Nys i armvecket om du behöver nysa.
 • Undvik att röra i dina ögon, mun och näsa med dina händer.
 • Viktigt - Håll avstånd till andra, överallt, i klassrummet, i kön, i all umgänge med andra.

-----

Förändrade gränspasseringsregler mellan Sverige och Finland

Finland inför lättnader för arbetsresor och annan nödvändig trafik från och med 14 maj. Från och med 14 maj, ska du inte behöva motivera arbetsresans nödvändighet. Gränskontrollerna fortsätter i nuläget till 14 juni. I och med att lättnader för finska medborgare införts kommer även våra finska studerande som studerar på distans ha möjlighet att övergå till närundervisning efter samråd med TE-byrån och ansvarig lärare.

Önskan om frivillig karantän fortsätter
Den som anländer till Finland från utlandet ska under 14 dygn och självmant hålla sig i karantän och “begränsa onödiga närkontakter”. Det är ändå tillåtet att bland annat röra sig mellan arbetsplatsen och hemmet. Vid symtom i luftvägarna ska man omedelbart kontakta hälso- och sjukvården.

Se Gränsbevakningsväsendets anvisningar i sin helhet här >>

 

Utbildningsverksamhet

Fjärr- och distansundervisningen fortsätter för våra svenska gymnasielever och vuxenstuderande från Norge, Sverige och Finland så länge inget annat meddelats/överenskommits.

Efter en förfrågan från Övertorneå kommun kommer gymnasielever som bor i Hedenäset ha möjlighet att äta lunch i vår skolrestaurang ”Hantverket” i Hedenäset. 

Små elevgrupper från gymnasiet
Nytt från Skolverket är att små elevgrupper kan få möjlighet att komma till skolan för vissa moment i kurser, t.ex. praktiska examinationer eller annat som inte går att göra via distansrundervisning. Det kommer främst att gälla våra avgångselever på gymnasiet.

Tisdagen den 24 mars kom Folkhälsomyndigheten med föreskrifter för restauranger. Som vi tidigare informerat är utbildningsrestaurangen Nordlys i Övertorneå stängd sedan 23 mars pga. av att vi övergått till distansundervisning. Skolrestaurangen Hantverket i Hedenäset är öppet för att serva grundskolan i Hedenäset och där har åtgärder vidtagits enligt föreskrifterna. Kortfattat innebär de nya föreskrifterna att verksamheten ska se till att det inte uppstår trängsel och att det är möjligt att hålla avstånd. Anpassad rutin för matservering har upprättats i samarbete med Friskolans personal.

Sedan 23 mars har hela Utbildnings Nords utbildningsverksamhet övergått till distansundervisning. 

De studerande som är på praktik fortsätter sin praktik om arbetsgivaren inte meddelar annat. 

Personalen kommer att göra sitt bästa för att distansundervisningen ska löpa så bra som möjligt.

Det är viktigt att du som studerande/elev bevakar din studerandemejl på Utbildning Nord och tar del av information från dina lärare. Du ska även meddela din privata e-post och aktuella mobilnummer till din lärare.

Studerandens tillgång till allmänna utrymmen är stängt, gäller tex aktivitetsrummet och till skolan.

Sedan tidigare har vi restriktioner för besöksverksamhet till skolan. Nu omfattas all besöksverksamhet. Vi tar alltså inte emot några studiebesök

Skolan är inte stängd, men undervisningen görs på distans.

På grund av rådande omständigheter tar vi inte emot externa beställningar.

 

Länkar till annan information

Links to information about the coronavirus/covid-19 in other languages.>>

Trossamfunden i Sverige informerar på olika språk>>

Folkhälsomyndigheten ger råd på olika språk >>

Samlad information från svenska myndigheter>>

Läget i Norrbotten >>

En upplysande film om skillnad mellan förkylning, vanlig influensa och Coronaviruset >> 

Övertorneå Kommuns information med anledning av Corona-pandemin>>

 

Viktiga telefonnummer

Allmänna frågor om Coronaviruset eller oro: Ring nationella numret 113 13.

Ring Vårdguiden 1177 om du har allvarliga sjukdomssymtom och misstänker att du har Coronaviruset.

Rådgivning i Finland - Institutet för hälsa och välfärd i Finland >>

Hälsovägledning i Norge >>

 

Övrigt

Personal och studerande informeras och får instruktioner om åtgärder för att minska smittspridningen via interna informationskanaler fortlöpande när det finns ny information att ge. Våra externa digitala kanaler såsom webben och sociala medier kanaler uppdateras kontinuerligt.

Är du sjuk, ska du stanna hemma. Gäller  såväl personal som studerande. Du sjukanmäler dig enligt gällande rutin. 

 

Skolan

Utbildning Nord ligger i en av landets mest expansiva regioner vilket också avspeglas i skolan.

Utbildningarna bedrivs på två olika platser, Övertorneå och Hedenäset. Här finns en framtidstro och positiv inställning.

Läs mer om skolan

Studera med oss

Som studerande vid Utbildning Nord kommer du till en familjär och ödmjuk miljö där du får ett livslångt lärande varje dag.

Läs mer om studerande

Boende

Alla våra studerande som kommer från andra orter och länder garanteras boende genom Utbildning Nord.

Kolla på våra boende

Nyheter

Ny styrelseordförande från Norge
Vid Utbildning Nords (Stiftelsen Utbildning Nordkalotten) senaste styrelsemöte den 4 juni valde styrelsen en ny ordförande. Ordförandeklubban som...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago