Arbetssäkerhetskortutbildning - finskt kort (I Sverige motsvarande SSG Entre )

För att förbättra arbetssäkerheten på gemensamma arbetsplatser har man utvecklat ett riksomfattande förfarande som kallas arbetssäkerhetskortutbildning. Den som genomgått kursen (8 h) på ett godkänt sätt beviljas ett arbetssäkerhetskort, som är giltig i fem år. Utbildningen förbättrar den praktiska samverkan på gemensamma arbetsplatser mellan beställar- och levenrantörsföretagen samt stöder arbetshandledningen på gemensamma arbetsplatser. Utbildningen ger basinformation om arbetarskyddet. Målet är att minska arbetsolycksfall och risksituationer.

Kortutbildningen har utarbetats framför allt för gemensamma arbetsplatser inom industrin, men den lämpar sig även för byggnadsbranschen, den offentliga  sektorn, varv etc.
Arbetssäkerhetskort finskt

Verksamheten för arbetssäkerhetskortet i Finland styrs och kontrolleras av kommittén för arbetsäkerhetskortet som är tillsatt av styrelsen för Arbetarskyddscentralen. I kommittén ingår representanter för arbetsplatser, arbetsmarknadsorganisationer samt försäkringsbranschen.

Innehåll

08.00             Den gemensamma arbetsplatsen
09.15             Gemensam säkerhet
10.15             Introduktion/inskolning
11.00             Lunch
12.00             En trygg arbetsdag på den
                      gemensamam arbetsplatsen
15.00             Vad gör man i en olyckssituation
15.30             Prov
16.00             Utvärdering

Pris

120 EUR

Skicka en intresseanmälan

Fält markerade med * är obligatoriska fält.

Kontakt

Erkki Oravainen

+46 927 751 60

Fakta

Utbildningsstart

Efter överenskommelse.
 
 
 
Bredd: px