För sökande av arbetsmarknadsutbildning från Norge

Arbetsmarknadsprogrammet är en av NAV:s (Arbeids- og velferdsforvaltningen) åtgärder för att slussa ut arbetssökande i arbetslivet. NAV ansvarar för antagning till programmet, som baseras på en bedömning av den arbetssökandes behov i förhållande till situationen på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadskursen är öppen för sökande med nedsatt arbetsförmåga samt andra arbetssökande som behöver bredda sin kompetens. Även arbetstagare i en osäker sysselsättningssituation som behöver bredda sin kompetens kan erbjudas arbetsmarknadskursen. Sökande som är engagerad i utbildningsprogram ska vara minst 19 år gammal.

Ansökan

Ansökan till kursen, komplett med betyg och arbetsintyg, skickas till ditt lokala NAV kontor.
NAV:s handläggare vid Utbildning Nord bedömer ansökan och beslutar om antagning till utbildning.

Starta Eget

Planerar du att starta eget efter avslutad arbetsmarknadsutbildning kan NAV informera om vilka möjligheter som finns till att Starta eget kurs i Norge efter avslutad utbildning.

För övriga sökande

Är du privatperson eller företagare och intresserad av att köpa en yrkesutbildning eller kortare kurs, tar du kontakt med någon av våra utbildningschefer. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt. Utbildningarna berättigar inte till statligt studiestöd.

Senast uppdaterad 2014-04-06 19:07:29
 

Kalender

25 januari
Vi deltar på mässan Framtid Boden. Plats:...
 

Dagens lunch v. 03

Torsdag 18 Januari
Krämig viltsoppa (L,G) med bröd och ost
 
 
 
 
 
Bredd: px